Maattrainingen - scherp door scholing

Professionalisering van examenpersoneel is belangrijk om de kwaliteit van uw toetsen en examens te waarborgen. De maattrainingen ‘Scherp door scholing’ helpen uw examenpersoneel via blended learning trainingspakketten, met hun taak/taken binnen het examenproces.

Bureau ICE heeft  ook een aantal scans en andere instrumenten ontwikkeld die meer inzicht geven in de stand van de professionaliteit en kwaliteitsborging van de examinering.

Onderdelen voor alle blended learning trainingspakketten

Alle blended learning trainingspakketten van ‘Scherp door scholing’ zijn maattrainingen, maar bevatten dezelfde onderdelen:

 1. Persoonlijke examentakenscan
  Met een persoonlijke scan wordt bekeken waarop de verschillende leden van het examenpersoneel nog geschoold moeten worden - afhankelijk van hun taken.
 2. Zelfstudiepakket op maat
  Deelnemers aan trainingen krijgen op basis hiervan een zelfstudiepakket op maat, aangepast aan hun startsituatie, gevolgd door de trainingen zelf.
 3. Trainingsbijeenkomst
 4. CertScan
  Na elke training wordt een scan afgenomen om per deelnemer het rendement van de training te bepalen.
 5. Certificaat
Al onze blended learning trainingen voor het mbo zijn gevalideerd door registerleraar. Bureau ICE is een CRKBO geregistreerde instelling.

Trainingspakket

Examens construeren

Voor de taak Examentoetsen construeren biedt Bureau ICE u een groot aantal blended learning trainingspakketten aan. Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus.

Trainingspakket

Examens vaststellen

Voor de taak Examentoetsen vaststellen biedt Bureau ICE u een groot aantal blended learning trainingspakketten aan. Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus.

Trainingspakket

Examens beoordelen

Voor de taak Examentoetsen beoordelen biedt Bureau ICE u een groot aantal trainingspakketten aan. Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus.

Trainingspakket

Examenprocessen op macroniveau

In onze trainingspakketten Examenprocessen op macroniveau leert u op centraal niveau met het examenbeleid om te gaan. Het gaat over managen, monitoren en de kwaliteit bewaken van het centrale examenbeleid.


Trainingspakket

Examenprocessen op mesoniveau

In onze trainingspakketten Examenprocessen op mesoniveau leert u alles over het implementeren van het examenproces. Het gaat over het vormgeven van dit proces, maar ook over de implementatie zelf en hoe die verbeterd kan worden.


Trainingspakket

Examenprocessen op microniveau

In onze trainingspakketten Examenprocessen op microniveau leert u alles over het operationeel examenmanagement. Het gaat over het vormgeven hiervan, maar ook over de uitvoering en evaluatie van het operationeel examenmanagement.


Trainingspakket

Het afhandelen van Beroep

U leert in dit trainingspakket om praktische kennis van examinering in het mbo en relevante wet- en regelgeving voor het mbo te vertalen naar de eigen planning en werkvoorbereiding. Daarbij zoomen we in op de beleidskaders van de instelling en kwaliteitseisen voor het proces van examinering.

Overige instrumenten

BET-, SET-, PET- en quickscans

Diverse scans geven u meer inzicht in de stand van de professionaliteit en kwaliteitsborging van de examinering. Het resultaat van een training is certificering op het niveau Startbekwaam.