Scans en andere instrumenten voor examens in het mbo

Bureau ICE heeft, onder andere in opdracht van de MBO Raad, ook een aantal scans en andere instrumenten ontwikkeld die u meer inzicht geven in de stand van de professionaliteit en kwaliteitsborging van de examinering bij uw onderwijsinstelling.

Beschrijvingen van Examentaken (BET’s)

Met het nieuwe scholingsaanbod van Bureau ICE kunt u uw examenpersoneel gericht scholen op basis van de Beschrijving van Examentaken (BET’s). Bureau ICE heeft deze BET’s, in opdracht van de MBO Raad ontwikkeld. De trainingen zijn modulair opgezet.
Als u klikt op de afbeelding hiernaast, ziet u precies welke trainingen bij welke examentaak aansluiten.

Breng met de Scan Examentaken (SET) de scholingsbehoefte in kaart

Bureau ICE heeft – eveneens in opdracht van de MBO Raad – de Scan Examentaken (SET) ontwikkeld. Hiermee brengt u eenvoudig in kaart hoe uw examenorganisatie ervoor staat wat betreft professionaliteit en kwaliteitsborging van de examinering.

De SET is een krachtig hulpmiddel om inzichtelijk te krijgen waar binnen de organisatie taken wel of niet zijn ingevuld of waar extra scholing wenselijk is. Daarmee kan de SET kwaliteitsborging bevorderen. De SET kan ook als basis dienen voor de externe verantwoording.

Trainingen op maat door blended learning en de Persoonlijke Examentakenscan (PET)

Deelnemers vullen vooraf de Persoonlijke Examentakenscan (PET) in. Deze scan bepaalt het startniveau van elke deelnemer en geeft een duidelijk beeld van de scholingsbehoefte en dus van de trainingen die voor hem of haar zinvol zijn. Daarnaast wordt aan de hand van de resultaten van de PET een digitaal zelfstudiepakket samengesteld met praktische opdrachten, die de deelnemer vóór de training uitvoert. Zo beginnen alle deelnemers op hetzelfde startniveau aan de training.

Het resultaat: een hoog rendement en certificering Startbekwaam

Door het invullen van de SET op instellingsniveau, en de PET op deelnemersniveau, sluiten de trainingen aan op de scholingsvraag van de instelling én de deelnemer. Het rendement van de trainingen is hierdoor zeer hoog en wat geleerd is kan direct in de praktijk worden gebracht.

De deelnemers vullen na de training een CertScan in. Met deze scan wordt gekeken hoe de deelnemer scoort op de behandelde taken uit de training. De resultaten van deze scan worden vermeld bij het Certificaat dat de deelnemer na de training ontvangt. Met het afronden van de training wordt de deelnemer gecertificeerd op het niveau Startbekwaam.

Quickscan Examenpersoneel

Het kan in sommige gevallen lastig zijn om de PET in te vullen. In dat geval kan de Quickscan Examenpersoneel uitkomst bieden. Dit is een digitaal hulpmiddel, dat per examentaak inzicht geeft in de aanwezige competenties van examenpersoneel. Wanneer u belangstelling heeft voor de Quickscan Examenpersoneel, of hier meer over wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.