Maattraining - Rekendidactiek voor docenten in het mbo

Heeft u specifieke vragen op het gebied van rekendidactiek binnen uw instelling of het docententeam? Of heeft u behoefte aan specifieke coaching? De maattraining Rekendidactiek wordt naar wens ingevuld op basis van diverse rekendidactische thema’s, met uw eigen lespraktijk als uitgangspunt.

Hoe krijgt u zicht op de rekenontwikkeling en oplossingsstrategieën van leerlingen? Wat kan de oorzaak zijn als een leerling uitvalt op een (TOA-) rekentoets? Hoe kunt u leerlingen de juiste instructie en begeleiding geven? Welke rekenstrategieën kunt u leerlingen aanbieden? Hoe gaat u om met contextsommen? En hoe ontwikkelt u eigen rekenopgaven? In de maattraining Rekendidactiek gaat u actief aan de slag met casussen en materiaal uit uw eigen lespraktijk.

Voor wie?

De maattraining Rekendidactiek is bestemd voor zowel beginnende als ervaren rekendocenten en andere betrokkenen bij het vormgeven van rekenbeleid binnen mbo-instellingen. De maattraining kan een logisch vervolg zijn op de praktische workshops rekendidactiek ‘Hoe rekent mijn leerling?’ en ‘Hoe ga ik om met taal binnen rekenopgaven?’, maar kan ook als onafhankelijke training worden ingezet.

Het resultaat

Het resultaat van de maattraining Rekendidactiek wordt bepaald door de specifieke invulling van de training. Het uitgangspunt daarbij is dat u praktische handvatten tot uw beschikking krijgt, die u direct kunt inzetten in uw eigen lespraktijk.

Praktische informatie

Kiest u voor deze maattraining, dan stemmen we de precieze vorm, inhoud en kosten nader met u af in een voorbereidend gesprek.

Afhankelijk van de specifieke invulling van de training
 
Afhankelijk van de specifieke invulling van de training
 
Beginnende én ervaren rekendocenten en andere betrokkenen bij het vormgeven van rekenbeleid binnen mbo-instellingen
 
Afhankelijk van de specifieke invulling van de training