TRAINING De implementatie van het examenproces evalueren, analyseren en verbeteren

Met de blended learning training De implementatie van het examenproces evalueren, analyseren en verbeteren krijgt u inzicht in verschillende manieren om toezicht te houden op het naleven van wettelijke vereisten t.a.v. examinering, zoals de standaarden van de Inspectie van het Onderwijs enerzijds, en het functioneren van de examenorganisatie anderzijds.

Daarbij identificeert u de risico’s die de kwaliteit van de examinering binnen de eigen organisatie in gevaar brengen. Ook worden verbeteracties benoemd en uitgewerkt. U leert de eigen uitvoering bij te stellen n.a.v. feedbackrapportages, evaluatie en onderzoek en de kwaliteit van de examentoetsen en het proces zowel voor als na de afname te evalueren. Ook leert u het eigen evaluatieproces te beoordelen.

U bent na afloop van de training gecertificeerd op deskundigheidseisen 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 en 4.2 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de
Kwaliteit bewaken (meso-niveau).

Inhoud van de training

Vanuit het managen en monitoren van de kwaliteit bent u verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de wettelijke vereisten, voor het signaleren van risico’s en voor het evalueren van de examenorganisatie als geheel. Daarnaast moet u in de dagelijkse praktijk adviezen uitbrengen aan het College van Bestuur over het examenbeleid. Deze taken vragen het nodige van u.
We zoomen in op de taken: managen en monitoren. Wat valt hieronder en wat niet? Hoe kan ik dit structureel en consequent uit (laten) voeren? Welke tips en trucs kunnen mij hierbij helpen? Daarbij richten we ons ook op de afname van de examens en het borgen van de deskundigheid van de betrokkenen. Hoe kan ik dit vormgeven? Wie doet wat? Aan wie behoor ik hierover verantwoording af te leggen? Dergelijke vragen en mogelijke dilemma’s worden door middel van dit trainingspakket aan u voorgelegd en gezamenlijk worden praktische oplossingen en handvatten besproken.
Ook maken we de overgang naar het evalueren van het examenbeleid in de vorm van advies geven. U wordt getraind om na te denken over hoe het College van Bestuur geadviseerd kan worden over mogelijke bijstelling van het examenbeleid naar aanleiding van regelgeving, ontwikkelingen, resultaten en evaluaties.
Binnen het trainingspakket wordt aandacht besteed aan zowel het geven van schriftelijke als mondelinge adviezen.

Het blended learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: de training bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Omvang en tijdsinvestering

De training bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 en 4.2

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 en 4.2 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de
Kwaliteit bewaken (meso-niveau). De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training De implementatie van het examenproces evalueren, analyseren en verbeteren zijn €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Toezicht houden op het naleven van wettelijke vereisten t.a.v. examinering, maar ook de uitvoering bijstellen n.a.v. feedbackrapportages, evaluatie en onderzoek
 
Gecertificeerd op deskundigheidseisen 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 en 4.2 van de Beschrijving ExamenTaken (BET)
 
Iedereen die betrokken is bij het evalueren van de implementatie van examenbeleid (max. 10 personen)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW