Workshop - Hoe rekent mijn leerling?

In deze methode-onafhankelijke workshop staan de vier ‘Hoofdlijnen bij rekenontwikkeling’ uit het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) mbo centraal. In de workshop komen verschillende rekenstrategieën en oplossingsprocedures aan bod. Welke oplossingsstrategie hanteert een leerling bij het (verkeerd) oplossen van een rekenopgave? En waar ligt de oorzaak van het verkeerd oplossen van de rekenopgave? U gaat praktisch aan de slag met verschillende modellen (Handelingsmodel, Drieslagmodel), die u kunt inzetten bij het begeleiden van uw leerlingen. U maakt hierbij kennis met tools die u helpen zicht te krijgen op hoe een leerling rekent.

Voor wie?

De workshop is bestemd voor docenten in het mbo die rekenonderwijs (gaan) geven. De workshop gaat in op de basisprincipes van rekendidactiek en is dan ook voornamelijk bedoeld voor beginnende rekendocenten of rekendocenten zonder didactische achtergrond. Heeft u al veel expertise op het gebied van rekendidactiek? Neem dan contact met ons op voor een meer verdiepende training op maat.

Het resultaat

Na afloop van de workshop heeft u inzicht in de rekenontwikkeling en oplossingswijze van leerlingen. Daarnaast krijgt u praktische handvatten aangereikt waarmee u de rekenontwikkeling van uw leerling kunt stimuleren. Iedere deelnemer ontvangt daarvoor een set hulpkaarten met verschillende modellen en oplossingsstrategieën, die direct kunnen worden ingezet in de lespraktijk. U ontvangt na deelname een certificaat.

Registerleraar Hoe rekent mijn leerling?

Praktische informatie

De workshop heeft een praktijkgericht karakter en bestaat uit een voorbereidingsopdracht en een bijeenkomst. De voorbereidingsopdracht biedt u de mogelijkheid om uzelf actief voor te bereiden op de bijeenkomst en de benodigde voorkennis op te doen. De bijeenkomst wordt op locatie verzorgd en duurt 3 uur. De kosten voor de workshop bedragen € 1.495,- (vrijgesteld van BTW) voor maximaal 10 deelnemers.

Werken met ‘Hoofdlijnen bij rekenontwikkeling’ uit het Protocol ERWD mbo en verschillende rekenstrategieën en oplossingsprocedures

 

Inzicht in de rekenontwikkeling en oplossingswijze van leerlingen

Praktische handvatten

 
Beginnende rekendocenten of rekendocenten zonder didactische achtergrond
 
€ 1.495,- (vrijgesteld van BTW) voor maximaal 10 deelnemers