Workshop - Hoe ga ik om met taal binnen rekenopgaven?

In deze methode-onafhankelijke workshop staat het ontwikkelen van begripsvorming centraal. Welke rol spelen rekentaal en -concepten in uw instructies en begeleiding? En hoe wordt taal ingezet in de contextopgaven van (TOA)rekentoetsen en in het centraal ontwikkeld examen rekenen?

Ook wordt aandacht besteed aan de kenmerken van contextsommen en de problemen die leerlingen hierbij ondervinden. U gaat daarbij actief aan de slag met het Drieslagmodel als model voor probleemoplossend handelen bij rekenopgaven en maken een stappenplan voor het doorlopen en oplossen van contextopgaven.

Voor wie?

De workshop is bestemd voor docenten in het mbo die rekenonderwijs (gaan) geven. De workshop gaat in op de basisprincipes van rekendidactiek en is dan ook voornamelijk bedoeld voor beginnende rekendocenten of rekendocenten zonder didactische achtergrond. Deze workshop is een logisch vervolg op de praktische workshop rekendidactiek ‘Hoe rekent mijn leerling?’, maar deelname aan die workshop is geen vereiste. Heeft u als rekendocenten al veel expertise op het gebied van rekendidactiek? Neem dan contact met ons op voor een meer verdiepende training op maat.

Het resultaat

Na afloop van de workshop heeft u en uw collega's inzicht in de rol die taal speelt in rekenopgaven. Daarnaast krijgt u praktische handvatten aangereikt voor het doorlopen en oplossen van contextsommen, die u direct kunt inzetten in de lespraktijk. U ontvangen na deelname een certificaat.

Registerleraar Hoe ga ik om met taal binnen rekenopgaven?

Praktische informatie

De workshop heeft een praktijkgericht karakter en bestaat uit een voorbereidingsopdracht en een bijeenkomst. De voorbereidingsopdracht biedt u de mogelijkheid om uzelf actief voor te bereiden op de bijeenkomst en de benodigde voorkennis op te doen.

De bijeenkomst wordt op locatie verzorgd en duurt 3 uur.

De kosten voor de workshop bedragen € 1.495,- (vrijgesteld van BTW) voor maximaal 10 deelnemers.

Ontwikkelen van begripsvorming

Kenmerken van contextsommen

Drieslagmodel

 

Inzicht in de rol die taal speelt in rekenopgaven

Praktische handvatten voor contextsommen

 
Beginnende rekendocenten of rekendocenten zonder didactische achtergrond
 
€ 1.495,- (vrijgesteld van BTW) voor maximaal 10 deelnemers