TRAINING het operationeel examenmanagement evalueren, analyseren en verbeteren

Met de blended learning training Het operationeel examenmanagement evalueren, analyseren en verbeteren leert u om de kwaliteit van examenprocessen en exameninstrumenten (ontwerp, inzet, gebruik) te monitoren. U leert de kwaliteit van de examenprocessen, resultaten en deskundigheid van examenpersoneel te evalueren en deze evaluaties te rapporteren aan de centrale examencommissie. Daarbij wordt ook ingegaan op het bijstellen van de eigen uitvoering op basis van feedback/klachten rapportages, evaluatie en/of onderzoek.

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 en 4.2 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau).

Inhoud van de training

Hoe ziet u toe op het gebruik en ontwerp van beoordelingsinstrumenten? En hoe controleert u lopende examenprocessen? Hoe borgt u de beschikking over de benodigde evaluatiegegevens? Wie en wat heeft u daarbij nodig? En hoe rapporteert en adviseert u evaluatiegegevens aan de centrale examencommissie? Deze vragen staan centraal in dit trainingspakket.
We gaan in op het evalueren van beoordelingsinstrumenten en examineringsprocessen. Uw persoonlijke vragen vormen hierbij het uitgangspunt. Daarnaast oefenen we in het rapporteren van bevindingen. Wat rapporteert u en wat niet?
Vanuit het rapporteren verschuift het accent naar adviseren. U wordt getraind in het adviseren van de centrale examencommissie op basis van de evaluatiegegevens. De verbetervoorstellen hebben betrekking op de aansturing van de examenorganisatie, deskundigheidsbevordering en het eigen functioneren.

Het blended learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: de training bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Omvang en tijdsinvestering

De training bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 en 4.2

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 en 4.2 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau). De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Registerleraar Het operationeel examenmanagement evalueren, analyseren en verbeteren

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Vormgeven implementatie examenproces zijn €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).

Pluspakket

Individuele coaching: om ervoor te zorgen dat de training direct in de praktijk kan worden ingezet, kan de training worden uitgebreid met een follow-up van één dagdeel. Tijdens dit dagdeel wordt de deelnemer individueel begeleid bij het evalueren van gegevens en/of het opstellen van een adviesrapport. Over de inhoud worden gezamenlijk nadere afspraken gemaakt. Wilt u dit? Neem dan voor ons maatwerktraject contact op via 0345-656610.

De kwaliteit van examenprocessen en exameninstrumenten (ontwerp, inzet, gebruik) monitoren
 
Startbekwaam op deskundigheidseisen 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 en 4.2
 
Iedereen die betrokken is bij het evalueren, analyseren en verbeteren van het operationeel examenmanagement (max. 10 personen)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW