TRAINING het afhandelen van beroep

Met de blended learning training Het afhandelen van Beroep leert u om praktische kennis van examinering in het mbo en relevante wet- en regelgeving voor het mbo te vertalen naar de eigen planning en werkvoorbereiding. Daarbij zoomen we in op de beleidskaders van de instelling en kwaliteitseisen voor het proces van examinering.

Daarbij gaan we in op het oordelen over beslissingen van de examencommissie of een examinator en op het nemen van besluiten in het geval van een beroepsprocedure van belanghebbenden bij examinering. U oefent met het nemen en helder communiceren van een verantwoordelijk, eenduidig en genuanceerd advies binnen de praktijk van het mbo (taalgebruik sluit aan bij de praktijk waarin gehandeld gaat worden).

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Behandelen van Beroep.

Inhoud van de training

Met dit trainingspakket wordt de praktijk van examinering in het mbo in het licht van relevante wet- en regelgeving en beleidskaders van de instelling met elkaar besproken. De kwaliteitseisen voor examineringsprocedures worden geconcretiseerd aan de hand van die wet- en regelgeving. U krijgt een kijkje in de keuken van het examineringsproces binnen het mbo. Valkuilen voor de organisatie, examenfactoren en veel voorkomende dilemma’s worden geïllustreerd en besproken. De inzichten worden vertaald naar ijkpunten, concrete afspraken en acties of een aanvullende checklist voor het behandelen van beroep. Gezamenlijk zoomen we in op zaken als taakverdeling, organisatie en mogelijk benodigde documenten en benodigde aanvullende deskundigheid.

Het blended learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: de training bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Omvang en tijdsinvestering

De training bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Behandelen van Beroep. De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Het afhandelen van Beroep zijn €1750,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Praktische kennis van examinering in het mbo en relevante wet- en regelgeving voor het mbo vertalen naar de eigen planning en werkvoorbereiding
 
Startbekwaam op deskundigheidseisen 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2
 
Iedereen die betrokken is bij het afhandelen van Beroep (max. 10 personen)
 
€1750,-, vrijgesteld van BTW