TRAININGEN GRIP OP HET vaststellen VAN...

Het trainingspakket Grip op het vaststellen van... bestaat uit trainingen voor de examentaak Examentoetsen vaststellen. Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus. Onze trainingspakketten sluiten daar naadloos op aan. De trainingen per examentaak zijn afzonderlijk en in samenhang te volgen. 

Het Blended Learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: het trainingspakket bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

U bent na het volgen van één van de trainingen, startbekwaam op deskundigheidseisen 2.1, 2.2 en 2.3 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examentoetsen vaststellen, voor de specifieke toets, assessment of het examen.

Trainingen Grip op het vaststellen van...

 1. assessment / proeve van bekwaamheid (PVB)
 2. taalexamens
 3. kennistoetsen
 4. criteriumgericht interview (CGI)
 5. EVC instrumenten

Inhoud van de trainingen

Met de trainingspakketten van Grip op het vaststellen van… duikt u in het vaststellingsproces van de verschillende toetsen en examens. U leert van onze kennis en ervaring als toets- en examenexperts, waardoor u na de betreffende training direct en zelfstandig aan de slag kunt. In de trainingen krijgt u achtergrondinformatie over onderwerpen als: 

 

 • examenvisie;
 • uitgangspunten voor kwaliteitsbeoordeling;
 • actuele wet- en regelgeving;
 • beleidskaders van de eigen instelling;
 • de rol en verantwoordelijkheden van de vaststeller binnen de gehele examineringscyclus.

PLUSPAKKET

Wilt u na een training zelf een toets, examen of assessment ontwikkelen en die door ons laten screenen? Kies dan voor het pluspakket. Met het pluspakket kunt u uw toets, examen of assessment in twee feedbackrondes voorleggen aan een toetsexpert van Bureau ICE. U ontvangt digitale feedback waarmee u de kwaliteit verder kunt verbeteren.

Omvang en tijdsinvestering

De trainingen van Grip op het vaststellen van... bestaan uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 2.1, 2.2 en 2.3

Na het hebben gevolgd van één van de trainingen van Grip op het vaststellen van... wordt u gecertificeerd op het niveau Startbekwaam op deskundigheidseisen 2.1, 2.2 en 2.3 van De Beschrijving ExamenTaken (BET): Examentoetsen vaststellen.

Kosten van de training

De kosten voor elke blended learning training Grip op het vaststellen van... is €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Het vaststellingsproces van de verschillende toetsen en examens
 
Startbekwaam op deskundigheidseisen 2.1, 2.2 en 2.3: Examentoetsen vaststellen
 
Iedereen die een rol of een taak heeft bij het vaststellen van examens (max 10 deelnemers)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW