TRAINING grip op het uitvoeren van het operationeel examenmanagement

Met de blended learning training Grip op het uitvoeren van het operationeel examenmanagement krijgt u handvatten om de examenorganisatie aan te sturen en hierin te participeren. Er is specifieke aandacht voor de interne en externe verantwoording van het examenproces.

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 2.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau).

Inhoud van de training

Met dit trainingspakket krijgt u handvatten voor het daadwerkelijk aansturen van en participeren in de examenorganisatie. Tijdens deze training gaan we uit van de eigen organisatie waarbij u verschillende taken moet gaan delegeren, uitzetten, oppakken, etc. We oefenen hierbij zowel wat betreft inhoud, als in het afleggen van verantwoording over de uitgevoerde acties en resultaten. Daarbij zullen conflicten en mogelijke dilemma’s ook onderdeel vormen van de training. 

Het blended learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: de training bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Omvang en tijdsinvestering

De training bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 2.1

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseis 2.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau). De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Grip op het uitvoeren van het examenproces zijn €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).

Pluspakket

Individuele coaching: om ervoor te zorgen dat de training direct in de praktijk kan worden ingezet, kan de training worden uitgebreid met een follow-up van één dagdeel. Tijdens dit dagdeel wordt de deelnemer individueel begeleid bij het uitvoeren van de implementatie. Over de inhoud worden gezamenlijk nadere afspraken gemaakt. Wilt u dit? Neem dan contact op voor ons maatwerk traject via 0345-656610.

De examenorganisatie aansturen en hierin participeren
 
Startbekwaam op deskundigheidseis 2.1
 
Iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van het operationeel examenmanagement (max. 10 personen)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW