TRAINING grip op het implementeren van het examenproces

Met de blended learning training Grip op het implementeren van het examenproces krijgt u handvatten om de examenorganisatie aan te sturen en hierin te participeren. Ook krijgt leert u om verantwoording af te leggen over de examinering en de daarbij behorende resultaten.

U bent na afloop van de training gecertificeerd voor deskundigheidseisen 2.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (meso-niveau)

Inhoud van de training

Door middel van dit trainingspakket krijgt u handvatten om de examenorganisatie aan te sturen en erin te participeren. We gaan uit van uw eigen organisatie, waarbij u verschillende taken moet gaan delegeren, uitzetten, oppakken, etc. We oefenen hierbij zowel de inhoud, als het afleggen van verantwoording over de uitgevoerde acties en resultaten. Daarbij zullen conflicten en mogelijke dilemma’s ook onderdeel vormen van de training. Binnen de trainingsbijeenkomst wordt uitgegaan van een agenda zoals die ook binnen een examencommissie-overleg kan worden gebruikt. Daarbij kunt u uw eigen casussen inbrengen.

Het blended learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: de training bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Omvang en tijdsinvestering

De training bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 2.1

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 2.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (meso-niveau). De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Registerleraar Grip op het implementeren van het examenproces

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Vormgeven implementatie examenproces zijn €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).

Pluspakket

Individuele coaching. Om ervoor te zorgen dat de training direct in de praktijk kan worden ingezet, kan de training worden uitgebreid met een follow-up van één dagdeel. Tijdens dit dagdeel wordt u individueel begeleid bij het uitvoeren van de implementatie. Over de inhoud worden gezamenlijk nadere afspraken gemaakt. Neem dan voor ons maatwerktraject contact op via 0345-656610.

De examenorganisatie aansturen en er in participeren. Verantwoording afleggen over de examinering en de daarbij behorende resultaten
 
Direct resultaat voor in uw eigen dagelijkse praktijk. Startbekwaam op deskundigheidseisen 2.1
 
Iedereen die betrokken is bij het implementeren van examenbeleid (max. 10 personen)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW