Trainingen Examens Construeren

Voor de taak Examentoetsen construeren biedt Bureau ICE u een groot aantal trainingspakketten aan. Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus. De trainingen per examentaak zijn afzonderlijk en in samenhang te volgen. De trainingspakketten worden als blended learning trainingen aangeboden.

Het Blended Learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken. Alle trainingspakketten voor de taak Examens construeren, bestaan uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Training

Vormgeven constructieproces

Met de blended training, Vormgeven constructieproces, leert u om door middel van een examenontwerp het constructieproces vorm te geven. Certificering: Startbekwaam deskundigheidseisen 1.1 en 1.2.


Training

Grip op het construeren van...

In de blended learning trainingen, Grip op het construeren van, leert u wat er allemaal komt kijken bij het construeren van goede toetsen en examens. Certificering: Startbekwaam deskundigheidseisen 2.1, 2.2 en 2.3.


Training

Evalueer en analyseer examens

In de training, Evalueer & analyseer de examens, leert u de validiteit en betrouwbaarheid van de examentoetsen te analyseren en evalueren. Certificering: Startbekwaam deskundigheidseisen 3.1, 3.2 en 3.3.

Training

Verbeter het constructieproces

In de training, Verbeter het constructieproces, leert u om verbeteringen door te voeren in de examentoetsen en het examenproces. Certificering: Startbekwaam deskundigheidseisen 4.1, 4.2 en 4.3.