TRAININGEN EXAMENPROCESSEN OP microNIVEAU

In onze trainingspakketten Examenprocessen op microniveau leert u alles over het operationeel examenmanagement. Het gaat over het vormgeven hiervan, maar ook over de uitvoering en evaluatie van het operationeel examenmanagement.

In de trainingspakketten vertaalt u operationele uitgangspunten voor de examinering van de opleiding naar concrete acties en producten in de examinering. U krijgt handvatten om de examenorganisatie aan te sturen en hierin te participeren. Er is specifieke aandacht voor de interne en externe verantwoording van het examenproces. U leert de kwaliteit van de examenprocessen, resultaten en deskundigheid van examenpersoneel te evalueren en deze evaluaties te rapporteren aan de centrale examencommissie.

Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus. Onze trainingspakketten sluiten daar naadloos op aan. De trainingspakketten per examentaak zijn afzonderlijk en in samenhang te volgen.

Het Blended Learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken. Alle trainingspakketten bestaan uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Training

Vormgeven operationeel examenmanagement

In dit trainingspakket vertaalt u operationele uitgangspunten voor de examinering van de opleiding naar concrete acties en producten in de examinering. U kijkt naar het examenplan en gaat tijdens de training aan de slag met het opstellen van een draaiboek voor de uitvoering van de examineringsprocessen.

Training

Grip op het uitvoeren van het operationeel examenmanagement

Tijdens deze training krijgt u handvatten om de examenorganisatie aan te sturen en hierin te participeren. Er is aandacht voor de interne en externe verantwoording van het examenproces. We oefenen hierbij zowel wat betreft inhoud, als in het afleggen van verantwoording over de uitgevoerde acties en resultaten.

Training

Het operationeel examenmanagement evalueren, analyseren en verbeteren

U leert in dit trainingspakket om de kwaliteit van examenprocessen, resultaten en deskundigheid van examenpersoneel te evalueren en te rapporteren aan de centrale examencommissie. U leert de eigen uitvoering bij te stellen op basis van feedback/klachten rapportages, evaluatie en/of onderzoek.