TRAININGEN EXAMENprocessen op macroniveau

In onze trainingspakketten Examenprocessen op macroniveau leert u op centraal niveau met het examenbeleid om te gaan. Het gaat over managen, monitoren en de kwaliteit bewaken van het centrale examenbeleid. Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus. Onze trainingspakketten sluiten daar naadloos op aan. De trainingspakketten per examentaak zijn afzonderlijk en in samenhang te volgen.

Het Blended Learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken. Alle trainingspakketten bestaan uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Training

Centraal het examenbeleid vaststellen

Met de blended learning training Centraal het examenbeleid vaststellen leert u om de visie van uw instelling op examinering concreet en visueel te maken. Dit gebeurt met een koppeling naar beleidskaders en wettelijke kaders.

Training

Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren

In deze training leert u de uitgangspunten van het examenbeleid om te zetten naar de praktijk. U leert deze processen te organiseren en het onafhankelijke toezicht en advies te borgen.


Training

Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren

In deze training verdiept u zich in het evalueren, analyseren en verbeteren van het examenbeleid. U krijgt inzicht in de effectiviteit van het eigen evaluatieproces. Tastbaar resultaat van de training is het stappenplan ‘Check de examinering'.