training Evalueer en analyseer de examens

De blended learning training, Evalueer & analyseer de examens, heeft betrekking op de fase "Check". Binnen dit trainingspakket leert u de betrouwbaarheid en validiteit van de examentoetsen te (laten) analyseren en evalueren in een aantal vaste stappen.

U bent na het volgen van de training, startbekwaam op deskundigheidseisen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examentoetsen construeren.

Inhoud van de training

Wanneer is een examentoets goed? En hoe borgt u dat de examentoetsen blijven voldoen aan alle kwaliteitseisen? Dit zijn een paar vragen die u beantwoord krijgt om de betrouwbaarheid en validiteit van de examentoetsen te kunnen (laten) analyseren en evalueren. U maakt kennis met verschillende evaluatie- en analysemethoden en leert de juiste methode kiezen bij verschillende examenvormen.

Aan de hand van concrete voorbeelden leert u hoe u kwalitatieve of kwantitatieve toets- en itemanalyses zelf kunt uitvoeren en conclusies kunt trekken uit analyses. U maakt vooraf een keuze tussen deze twee analyses. Tot slot besteden we aandacht aan de zelfevaluatie van uw eigen werk als constructeur.

Pluspakket

Bureau ICE kan voor u de kwalitatieve analyse of kwantitatieve analyse van een gemaakte toets uitwerken. U kan hiervoor gebruik maken van het pluspakket bij deze training.

Omvang en tijdsinvestering

De training Evalueer & analyseer de examens bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 3.1, 3.2 en 3.3

Na het hebben gevolgd van dit trainingspakket wordt u gecertificeerd op het niveau Startbekwaam Evalueren en analyseren van examens (BET 3.1, 3.2 en 3.3) en heeft u voldoende handvatten gekregen om aan de slag te gaan met het evalueren en analyseren van uw examens.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Evalueer & analyseer de examens is €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Een kwalitatieve of kwantitatieve toetsanalyse, óf itemanalyse, leren uitvoeren en conclusies trekken uit deze analyse
 
Evalueer en analyseer de betrouwbaarheid en validiteit van de examentoetsen. Startbekwaam op deskundigheidseisen 3.1, 3.2 en 3.3
 
Iedereen die een rol of een taak heeft bij het construeren van examens (max 10 deelnemers)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW