TRAINING EVALUEER, ANALYSEER en verbeter het vaststellingsproces

In de blended learning training Evalueer, analyseer en verbeter het vaststellingsproces, leert u het eigen handelen, de resultaten en deskundigheid op het gebied van het vaststellen van examentoetsen te controleren en te evalueren. Na afloop bent u startbekwaam in het efficiënt evalueren van de vaststelling van de examentoetsen door middel van beargumenteerde conclusies. De deelnemer leert om verbeteringen door te voeren in het proces rondom het vaststellen van examentoetsen. U bent bekwaam in het continu verbeteren van de eigen performance en het vaststelllingsproces.

Inhoud van de training

Binnen dit trainingspakket wordt u getraind in het kijken naar de eigen werkwijze en die van de collega-vaststellers. U behandelt vragen als: verloopt het proces zoals zou moeten? Waar zitten mogelijke valkuilen? Welke maatregelen moeten we nemen om onafhankelijkheid van constructie, inkoop en vaststelling voortdurend te waarborgen?


Uitgevoerde evaluaties (eventueel evaluaties die de deelnemers zelf hebben uitgevoerd) komen aan bod. Welke vragen geschikt zijn om het vaststellingsproces te evalueren? Vervolgens bekijken we hoe de vaststellers constructief kunnen omgaan met de evaluatiegegevens. Welke consequenties heeft de evaluatie van het vaststellingsproces voor de vaststellers zelf en voor andere bij het proces van examinering betrokken personen? Tot slot bepalen we welke adviezen hieruit af te leiden zijn en hoe dit gecommuniceerd kan worden naar bijvoorbeeld de examencommissie. 

PLUSPAKKET

Bureau ICE kan na de training hulp bieden bij het opstellen van een advies aan de examencommissie. Als pluspakket bieden wij traject op maat aan. 

Omvang en tijdsinvestering

De training Evalueer, analyseer en verbeter het vaststellingsproces bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 3.1, 4.1

Na deze training wordt u gecertificeerd op het niveau Startbekwaam BET 3.1 en 4.1. De certificering is twee jaar geldig

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Evalueer, analyseer en verbeter het vaststellingsproces is €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Het eigen handelen, de resultaten en deskundigheid op het gebied van het vaststellen van examentoetsen controleren en evalueren
 
Startbekwaam op deskundigheidseisen 3.1 en 4.1
 
Iedereen die een rol of een taak heeft bij het vaststellen van examens (max 10 deelnemers)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW