TRAINING EVALUEER, ANALYSEER EN VERBETER HET beoordelingsPROCES

In de blended learning training Evalueer, analyseer en verbeter het beoordelingsproces, leert u het eigen handelen, de resultaten en deskundigheid op het gebied van het beoordelen van examentoetsen te controleren en te evalueren. U leert om verbeteringen door te voeren in het proces rondom het beoordelen van examentoetsen en het examenproces op basis van advies, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en op eigen initiatief. Na het volgen van het trainingspakket bent u startbekwaam op deskundigheidseisen 3.1, 3.2 en 4.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examentoetsen beoordelen.

Inhoud van de training

U leert de betrouwbaarheid en validiteit van het beoordelingsproces evalueren. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: Is de beoordeling onafhankelijk tot stand gekomen? Welke verbeterpunten zijn er voor de mij als beoordelaar en welke voor mijn collega’s? Waar zitten risicofactoren voor een volgende afname? Hoe reflecteer ik als beoordelaar op het examen als geheel? Hoe kan ik vanuit mijn rol de examencommissie adviseren over aanpassing van het exameninstrument en/of procedures? 
U neemt een eigen evaluatie van de uitgevoerde beoordeling mee als onderdeel van het zelfstudiepakket. We bespreken deze evaluatie en bepalen hoe deze om te zetten is naar een advies voor de examencommissie. Daarnaast bespreken we hoe feedback kan worden gegeven aan een mede-beoordelaar of kan worden verkregen op de eigen rol.

Omvang en tijdsinvestering

De training Evalueer, analyseer en verbeter het beoordelingsproces bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 3.1, 3.2, 4.1

Na het volgen van het trainingspakket bent u startbekwaam op deskundigheidseisen 3.1, 3.2 en 4.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examentoetsen beoordelen. De certificering is twee jaar geldig.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Evalueer, analyseer en verbeter het vaststellingsproces is €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Het handelen, de resultaten en deskundigheid van beoordeling van examentoetsen controleren, evalueren en omzetten in een advies voor de examencommissie
 
Startbekwaam op deskundigheidseisen 3.1, 3.2 en 4.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examentoetsen beoordelen
 
Iedereen die een rol of een taak heeft bij het beoordelen van examens (max 10 deelnemers)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW