TRAINING Centraal het examenbeleid vaststellen

Met de blended learning training Centraal het examenbeleid vaststellen leert u om de visie van uw instelling op examinering concreet en visueel te maken. Dit gebeurt met een koppeling naar beleidskaders en wettelijke kaders. U krijgt inzicht in welke consequenties aan de examenvisie heeft. Deze consequenties vormen de uitgangspunten voor de rest van de examenorganisatie

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 1.1, 1.2 en 1.3 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau).

Inhoud van de training

Het College van bestuur en de directie is verantwoordelijk voor het formuleren van een examenvisie in lijn met de onderwijsvisie van de instelling en in overeenstemming met actuele wet- en regelgeving. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe borgen wij dat onze deelnemers op een eerlijke manier geëxamineerd worden? Hoe sluiten onderwijsvisie en actuele wet- en regelgeving daarbij aan? Welke dilemma’s zijn er? Welke kwaliteitsdoelen kunnen we stellen om ons beleid te toetsen?

Tijdens dit trainingspakket verdiept u zich in de veelzijdigheid van het managen, monitoren en kwaliteit bewaken van de examenprocessen vanuit macro perspectief. Het trainingspakket voorziet in concrete antwoorden op bovenstaande voorbereidende vragen, passend bij de eigen organisatie.

Omvang en tijdsinvestering

De training bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 1.1, 1.2 en 1.3

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 1.1, 1.2 en 1.3 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau). De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Centraal het examenbeleid vaststellen is €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
De visie van uw instelling op examinering concreet en visueel maken. Dit gebeurt met een koppeling naar beleidskaders en wettelijke kaders
 
Het centraal kunnen vaststellen van het examenbeleid. Startbekwaam op deskundigheidseisen 1.1, 1.2 en 1.3
 
Iedereen die betrokken is bij het vaststellen van een centraal examenbeleid (max. 10 deelnemers)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW