TRAINING Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren

Met de blended learning training Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren leert u de uitgangspunten van het examenbeleid om te zetten naar de praktijk. U leert deze processen te organiseren en het onafhankelijke toezicht en advies te borgen. 

Na het volgen van de training bent u startbekwaam op deskundigheidseisen 2.1 en 3.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau).

Inhoud van de training

In de training maakt u een vertaalslag van theoretische uitgangspunten in een examenbeleid naar de praktische uitwerking daarvan. Hierbij wordt u getraind in het organiseren van het managen van processen en in het borgen van onafhankelijk toezicht en advies dat daadwerkelijk bijdraagt aan een efficiënte examenorganisatie. Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:

 • Hoe gaan we om met het managen van de examenprocessen?
 • Wat is hierbij nodig?
 • Hoe gaan we om het monitoren van de kwaliteit?
 • Wat zijn hiervan de risico’s?
 • Wie betrekken we bij het organiseren van deze monitoring en wie niet?
 • Hoe gaan we om met het documenteren van de gegevens die uitgewisseld worden tussen de actoren?

Daarnaast staan we stil bij het onderzoeken van de kwaliteit van de examenprocessen. Welke informatie heeft u nodig om goed te evalueren? En welke eisen worden er gesteld aan de verantwoording van examinering? De gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten kan de deelnemer direct toepassen in de eigen praktijk.

 

Omvang en tijdsinvestering

De training bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 2.1 en 3.1

Na het volgen van de training bent u startbekwaam op deskundigheidseisen 2.1 en 3.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau).De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren is €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Een vertaalslag maken van theoretische uitgangspunten in een examenbeleid naar de praktische uitwerking daarvan
 
Het kunnen uitvoeren en analyseren van het centraal examenbeleid. Startbekwaam op deskundigheidseisen 2.1 en 3.1
 
Iedereen die betrokken is bij het uitvoeren en evalueren van een centraal examenbeleid (max 10 deelnemers)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW