TRAINING Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren

Met de blended learning training Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren verdiept u zich in het evalueren, analyseren en verbeteren van het examenbeleid. Ook krijgt u inzicht in de effectiviteit van het eigen evaluatieproces. Tastbaar resultaat van de training is het stappenplan ‘Check de examinering’, waarmee u het eigen examenbeleid kan toetsen op de gestelde kwaliteitsdoelen.

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 3.2 en 4.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau).

Inhoud van de training

Vanuit het managen en monitoren van het examenbeleid bent u verantwoordelijk voor het onderzoek naar de kwaliteit van het examineringsbeleid. Maar hoe geeft u invulling aan deze taak? Waar begint u? En hoe borgt u dat deze check niet tot iets eenmaligs vervalt?

Met behulp van dit trainingspakket leert u evaluaties rondom het examenbeleid vormgeven. U krijgt praktische tips voor het stellen van kaders aan de evaluatiegegevens (intern en extern), voor het inventariseren van deskundigheid van betrokkenen en voor het controleren van de naleving van het examenbeleid.

De geformuleerde uitgangspunten worden samengevat in het stappenplan 'Check de examinering'. Dit stappenplan vormt een duidelijk vertrekpunt om de evaluatie naar het examenbeleid vorm te geven binnen de eigen organisatie. Bovendien is het een prachtig instrument om de verantwoording naar externe organisaties (bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs) en partijen (bijvoorbeeld het beroepenveld of ouders) vorm te geven. Ook leert u evaluatiegegevens te vertalen naar aanpassingen binnen de examinering.

Omvang en tijdsinvestering

De training bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 3.2 en 4.1

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 3.2 en 4.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau). De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Registerleraar Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren is €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Het evalueren, analyseren en verbeteren van het examenbeleid. Inzicht in de effectiviteit van het eigen evaluatieproces
 
Het kunnen analyseren en verbeteren van het centraal examenbeleid. Startbekwaam op deskundigheidseisen 3.2 en 4.1
 
Iedereen die betrokken is bij het analyseren en verbeteren van een centraal examenbeleid (max. 10 deelnemers)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW