BO-Slide 1

Trainingen en workshops

In het beroepsonderwijs kampen docenten en examenpersoneel met verschillende vragen rond toetsing en examinering.

  • Hoe construeer ik een examen dat valide en betrouwbaar meet?
  • Hoe stel ik een examen op een betrouwbare manier vast?
  • Hoe kan ik als examencommissie mijn taken goed uit voeren?
  • Hoe maak ik een goede taal- of competentiegerichte toets?

Voor het beroepsonderwijs kunnen wij verschillende trainingen voor u verzorgen die antwoord geven op dit soort vragen. Alle trainingsdoelen sluiten aan bij actuele vragen uit uw dagelijkse praktijk. Bij het vormgeven van de training kijken we samen wat het beste aansluit bij uw vraag. Dit kan een maatwerktraining zijn of een standaardtraining. Vooraf bespreken wij graag met u wat uw specifieke wensen zijn, zodat we de training hier goed op kunnen laten aansluiten. Onze trainers zijn deskundig en ervaren specialisten.

Tijdens de trainingen van Bureau ICE is er veel ruimte voor onderlinge uitwisseling. Deelnemers leren de verbinding te leggen tussen theorie en de eigen dagelijkse praktijk. We werken daarbij graag met uw eigen toets, assessment of opdracht zodat de training u nog meer oplevert. Daarbij speelt het leren door te doen een belangrijke rol.

Certificering op vier niveaus

De trainingen worden afgerond met een certificaat. Hierbij hanteren we een vaste diplomeringsstructuur waarin we vier niveaus onderscheiden: het niveau basis, professional, opleider en expert.

Plan, Do, Check, Act

De trainingspakketten zijn modulair opgezet en sluiten aan bij de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA-cyclus) zoals die ook binnen de Beschrijvingen van Examentaken is opgenomen. Voor elke stap uit deze cyclus is er een trainingspakket. Zo kunt u gericht kiezen (bijvoorbeeld op basis van de Scan Examentaken) wie bij welke examentaken binnen uw organisatie betrokken is en waarop een deelnemer wel of niet geschoold moet worden. U weet dan dat uw examenpersoneel precies de training volgt die nodig is om de deskundigheid te bevorderen.

Raadpleeg de Routekaart

Met behulp van onze Routekaart kunnen wij u op weg helpen bij het uitstippelen van een goede weg naar professionalisering van uw examenpersoneel. De Routekaart gaat uit van de PDCA-cyclus en hierin kunt u per onderdeel uit de examencyclus terugvinden welke traingen en trainingspakketten we aanbieden. Wilt u een Routekaart aanvragen? Stuur uw verzoek met vermelding van uw contactgegevens naar info@bureau-ice.nl. We helpen u graag op weg en lichten het gebruik van de Routekaart graag toe.