BO-Slide 1

Trainingen en workshops

In het beroepsonderwijs kampen docenten en examenpersoneel met verschillende vragen rond toetsing en examinering.

 • Hoe construeer ik een examen dat valide en betrouwbaar meet?
 • Hoe stel ik een examen op een betrouwbare manier vast?
 • Hoe kan ik als examencommissie mijn taken goed uit voeren?
 • Hoe maak ik een goede taal- of competentiegerichte toets?
 • Hoe zet ik een taalportfolio in?
 • Hoe ga ik om met ernstige rekenproblemen en dyscalculie?

Voor het beroepsonderwijs kunnen wij verschillende trainingen voor u verzorgen die antwoord geven op dit soort vragen. Alle trainingsdoelen sluiten aan bij actuele vragen uit uw dagelijkse praktijk. Bij het vormgeven van de training kijken we samen wat het beste aansluit bij uw vraag. Dit kan een maatwerktraining zijn of een standaardtraining. Vooraf bespreken wij graag met u wat uw specifieke wensen zijn, zodat we de training hier goed op kunnen laten aansluiten. Onze trainers zijn deskundig en ervaren specialisten. Bent u werkzaam als rekendocent in het mbo? In de workshops voor rekendocenten in het mbo krijgt u handvatten die u daarna direct kunt toepassen in uw organisatie. Wilt u meer grip op de borging van de examenkwaliteit? In deze trainingen krijgt u tools om grip te krijgen op de borging van de examenkwaliteit, naast de trainingen voor het examenpersoneel. Tijdens de trainingen is er veel ruimte voor onderlinge uitwisseling. Deelnemers leren de verbinding te leggen tussen theorie en de eigen dagelijkse praktijk. We werken daarbij graag met uw eigen toets, assessment of opdracht zodat de training u nog meer oplevert. Daarbij speelt het leren door te doen een belangrijke rol.

Certificering op vier niveaus

De trainingen worden afgerond met een certificaat. Hierbij hanteren we een vaste diplomeringsstructuur waarin we vier niveaus onderscheiden: het niveau basis, professional, opleider en expert.

Scherp door scholing

Met het scholingsaanbod Scherp door scholing van Bureau ICE kunt u uw examenpersoneel gericht scholen op basis van de nieuwe Beschrijvingen van Examentaken (BET’s). Ons modulair en blended scholingsaanbod sluit hier naadloos op aan. Door te kiezen voor een blended learningopzet kunnen we efficiënt en effectief de scholing van uw examenpersoneel aanpakken en u goed op weg helpen met het vormgeven en borgen van de processen binnen uw examenorganisatie. Deze trainingen zijn gevalideerd door registerleraar

Plan, Do, Check, Act

De trainingspakketten zijn modulair opgezet en sluiten aan bij de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA-cyclus) zoals die ook binnen de Beschrijvingen van Examentaken is opgenomen. Voor elke stap uit deze cyclus is er een trainingspakket. Zo kunt u gericht kiezen (bijvoorbeeld op basis van de Scan Examentaken) wie bij welke examentaken binnen uw organisatie betrokken is en waarop een deelnemer wel of niet geschoold moet worden. U weet dan dat uw examenpersoneel precies de training volgt die nodig is om de deskundigheid te bevorderen.

Raadpleeg de Routekaart

Met behulp van onze Routekaart kunnen wij u op weg helpen bij het uitstippelen van een goede weg naar professionalisering van uw examenpersoneel. De Routekaart gaat uit van de PDCA-cyclus en hierin kunt u per onderdeel uit de examencyclus terugvinden welke traingen en trainingspakketten we aanbieden. Wilt u een Routekaart aanvragen? Stuur uw verzoek met vermelding van uw contactgegevens naar info@bureau-ice.nl. We helpen u graag op weg en lichten het gebruik van de Routekaart graag toe.

Blended learning, hoe werkt dat?

Bureau ICE wil met het scholingsaanbod recht doen aan de verschillen tussen instellingen, maar ook aan verschillen tussen deelnemers, zoals verschil in ervaring en achtergrondkennis. Daarom bieden we een blended learningtrainingspakket dat start met de Persoonlijke Examentakenscan (PET). Op basis van de resultaten van de PET krijgt iedere deelnemer een op maat samengesteld zelfstudiepakket met praktische opdrachten. De deelnemer voert deze opdrachten uit en krijgt toegang tot alle andere opdrachten die horen bij het trainingspakket. Doordat alle deelnemers zelfstandig hun eigen opdrachten uitvoeren start iedereen tijdens de trainingsbijeenkomst met hetzelfde startniveau. Hierdoor kunnen we direct de diepte ingaan en concreet aan de slag gaan met de stof. Onze Blended Learning trainingen zijn gevalideerd door registerleraar.

Het Blended Learning trainingspakket van Bureau ICE bestaat uit een persoonlijke examentakenscan, een zelfstudiepakket op maat, een trainingsbijeenkomst, een certscan en een certificaat.            

Certificaat

Na de trainingsbijeenkomst krijgen deelnemers het materiaal mee in een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk. Ook vullen de deelnemers de CertScan in. Met deze scan wordt gekeken hoe de deelnemer scoort op de behandelde taken uit de training. De resultaten van deze scan worden vermeld in de online omgeving van de deelnemer. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een certificaat voor het gevolgde trainingspakket dat de deelnemer certificeert op het niveau Startbekwaam.

Welke scholing is nodig in uw onderwijsinstelling?

In opdracht van de MBO Raad heeft Bureau ICE de Scan Examentaken (SET) ontwikkeld. Hiermee brengt u eenvoudig in kaart hoe uw examenorganisatie ervoor staat. De SET is een krachtig hulpmiddel om inzichtelijk te krijgen waar binnen de organisatie taken wel of niet zijn ingevuld of waar extra scholing wenselijk is. Daarmee kan de SET kwaliteitsborging bevorderen. De SET kan ook als basis dienen voor de externe verantwoording.

Quickscan Examenpersoneel

Als aanvulling op de SET is er de Quickscan Examenpersoneel. Waar de SET vooral ingaat op het totale beeld binnen uw examenorganisatie, zoomt de Quickscan specifiek in op de kennis en vaardigheden van een specifieke examenfunctionaris. Als er binnen uw instelling al ervaren en getrainde examenfunctionarissen zijn is het soms moeilijk om precies aan te geven waar de scholingsbehoefte ligt. Hiervoor heeft Bureau ICE de Quickscan Examenpersoneel ontwikkeld. Deze quickscan is er voor de volgende taken:
 1. Examens construeren
 2. Examens vaststellen
 3. Examens beoordelen
 4. Taken van de examencommissie
 5. Taalexamens beoordelen
De quickscan is een digitaal hulpmiddel dat per examentaak inzicht geeft in de aanwezige competenties van examenpersoneel. De scan geeft daarbij een uitslag op de fases volgens de PCDA-cyclus binnen de uit te voeren taken. Hierdoor wordt direct inzichtelijk waar een deelnemer al goed in de materie zit en welke aspecten nog aandacht nodig hebben. De Quickscan Examenpersoneel kan daarom goed worden ingezet als voorschatter voor het inkopen van scholingen, zodat er gericht geschoold kan worden. 

Workshops 'Examinering'

Bureau ICE biedt in samenwerking met de MBO raad workshops over de Beschrijvingen ExamenTaken (BET’s) aan. Deze zijn bedoeld voor examenfunctionarissen in het mbo en vinden plaats op de school zelf. De workshops gaan in op de door Bureau ICE ontwikkelde Beschrijvingen van ExamenTaken (BET’S) en de Scan Examentaken (SET). De workshops zijn gratis en kunnen worden aangevraagd via het Servicepunt examinering mbo.

 Bureau ICE is een CRKBO geregistreerde instelling.