TOA Spaans

De TOA bevat toetsen Spaans Luisteren en Spaans Lezen op de CEF-niveaus A1, A2 en B1. Voor zowel Lezen als Luisteren zijn er nu twee toetsen op het CEF-niveau A1, twee toetsen op niveau A2, twee toetsen op niveau B1, één combinatietoets op niveau A1-A2 en één combinatietoets op niveau A2-B1. De niveautoetsen bevatten twintig items en zijn geschikt voor voortgang en afsluiting. De combinatietoetsen bevatten dertig items (vijftien per niveau) en zijn inzetbaar als intake-instrument. Voor zowel de lees- als luistertoetsen Spaans geldt dat de teksten in het Spaans zijn en de vragen en instructies in het Nederlands.

De TOA bevat daarnaast toetsen Spaans Schrijven op de CEF-niveaus A1 en A2. Er zijn twee toetsen op niveau A1, twee toetsen op niveau A2 en er is één combinatietoets op niveau A1-A2. De niveautoetsen A1 bestaan uit vier items, de niveautoetsen A2 uit drie items en de combinatietoets uit zes items (drie per niveau).

Inhoud

De toetsen zijn ontwikkeld aan de hand van het Europees Referentiekader (ERK). Hierin is per vaardigheid beschreven wat kandidaten op de verschillende niveaus moeten kunnen. Zodoende bevatten de leestoetsen Spaans teksten die aansluiten bij deze vier subvaardigheden:

 • Correspondentie lezen
 • Oriënterend lezen
 • Lezen om informatie op te doen
 • Instructies lezen

De luistertoetsen Spaans bevatten teksten die aansluiten bij deze subvaardigheden:

 • Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan
 • Luisteren als lid van een live publiek
 • Luisteren naar aankondigingen en instructies
 • Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames

De schrijftoetsen Spaans bevatten items die aansluiten bij deze subvaardigheden:

 • Correspondentie schrijven
 • Aantekeningen, berichten en formulieren schrijven
 • Vrij schrijven

De verschillende tekst- en itemsoorten komen in alle toetsen in gelijke mate voor. Op die manier zijn alle subvaardigheden uit het ERK gedekt. De onderwerpen van de teksten en items sluiten daarnaast aan bij een van deze drie contexten: werk, opleiding en dagelijks leven. Ook deze contexten zijn gelijkmatig over de toetsen verdeeld.