Verbeteringen in TOA toetsplatform

Op donderdag 13 december 2018 en donderdag 17 januari 2019 voeren we een aantal verbeteringen door in TOA Toetsplatform. Hieronder ziet u wat er voor u gaat veranderen.

Vanaf 13 december 2018:

1. Zelf functionaliteiten aan- en uitzetten.

2. Extra toetstijd instelbaar door instelling.

3. Overzicht van ‘lopende toetsen'.

Vanaf 17 januari 2019:

1. Nieuwe huisstijl en schermindeling.

2. Scheiding onderwijs en examinering.

3. Nieuwe rollen en rechten ten behoeve van onderwijs en examinering.

4. Presentie vastleggen bij papieren toetsen.

 

Wijzigingen vanaf 13 december 2018

1. Zelf functionaliteiten aan- en uitzetten

De instellingsbeheerder kan onder het tabblad ‘organisatie’ voortaan zelf functionaliteiten aan- en uitzetten. Het is dus niet meer nodig om hiervoor contact op te nemen met Bureau ICE. Er zijn geen extra kosten verbonden aan onderstaande functionaliteiten:

  • Blokkeer inzien examentoetsen.
  • Startcodes voor examentoetsen.
  • Verklanking met ReadSpeaker toegestaan.
  • Activeer zittingen.
  • Vaststellen examens.

2. Extra toetstijd instelbaar door instelling

De toetstijd is nu nog vooraf ingesteld: standaard is 100% en extra tijd is 25%. Wilt u als examencommissie andere percentages toestaan, dan is het voortaan mogelijk om af te wijken van de standaard. Per kandidaat kunt u een eigen percentage vastleggen, bijvoorbeeld 50% of 75%.

Let op: de webservice vanuit EduArte levert nu één 'ja' aan die alle vinkjes bij de hulpmiddelen in TOA aanzet, ongeacht welk hulpmiddel in EduArte is ingevoerd. In TOA zult u handmatig de juiste vinkjes en het juiste percentage moeten invullen.

3. Overzicht van ‘lopende toetsen’

Op het tabblad ‘lopende toetsen’ worden voortaan alle lopende toetsen getoond die op dat moment binnen de instelling of afdeling worden gemaakt. Tot nu toe werd slechts een selectie getoond. 

 

Wijzigingen vanaf 17 januari 2019

1. Nieuwe huisstijl en schermindeling

TOA Toetsplatform krijgt een nieuw huisstijljasje aangemeten. U ziet dit terug in een nieuwe schermindeling en een nieuwe paarse huisstijlkleur met een nieuw logo. We informeren u daar nog uitgebreid over, maar hieronder alvast een voorproefje:

 

2. Scheiding onderwijs en examinering

Op dit moment worden toetsen en examens in TOA alleen gescheiden door een oormerk. Die scheiding maken we strikter door te gaan werken met twee tabbladen. Docenten en beoordelaars zullen voortaan alleen het tabblad toetsen zien. Hier staan de toetsen die u kunt gebruiken als nul- en voortgangsmeting. Medewerkers die een taak vervullen in het examenproces, zullen het tabblad examens zien. Het gaat dan om de examinator, surveillant, vaststeller en assessor.

Zodra een toets het oormerk ‘examen’ krijgt toegekend, verhuist deze toets naar het tabblad examens. De toets is daarmee niet meer zichtbaar voor medewerkers die geen rol vervullen in het examenproces.

3. Nieuwe rollen en rechten tbv onderwijs en examinering

Tot nu toe zijn de rollen en bijbehorende rechten in TOA Toetsplatform hiërarchisch opgebouwd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat iemand met de rol docent ook kan beoordelen. En iemand met de rol examinator kan ook de aan- en afwezigheid in zittingen vastleggen.

Steeds meer mbo-instellingen kiezen voor een strikte scheiding tussen onderwijs en examinering en kiezen bewust wie welke taak in het examenproces mag uitvoeren. TOA Toetsplatform gaat hierop aansluiten door een nieuwe opzet qua rollen en bijbehorende rechten door te voeren.

Oude naam

Nieuwe naam

Nieuwe rechten

Instellingsbeheerder

Instellingsbeheerder

Gelijk aan de huidige situatie.

Afdelingsbeheerder

Afdelingsbeheerder

Gelijk aan de huidige situatie.

TOETSEN

Docentbeheerder

Docentbeheerder

Maakt kandidaten aan en zet toetsen klaar.

Docent

Docent

Zet toetsen klaar.

Beoordelaar

Beoordelaar

Beoordeelt toetsen.

Externe beoordelaar

Externe beoordelaar

Beoordeelt toetsen, maar ziet alleen de resultaten van door hem/haar beoordeelde kandidaten.

 EXAMENS

Examinatorbeheerder

Examenbureaubeheerder

Maakt kandidaten aan en zet examen klaar. Ze zien de tabbladen zittingen, beoordelen en vaststellen wel, maar kunnen deze niet actief gebruiken.
Tenzij ze switchen van rol.

Examinator

Examenbureau

Zet examen klaar. Ze zien de tabbladen zittingen, beoordelen en vaststellen wel, maar kunnen deze niet actief gebruiken. Tenzij ze verwisselen van rol.

Beoordelaar

Assessor

Beoordeelt examens.

Externe beoordelaar

Externe assessor

Beoordeelt examens, maar ziet alleen de resultaten van door hem/haar beoordeelde kandidaten.

Surveillant

Surveillant

Beheert zittingen en legt aan- en afwezigheid vast.

Vaststeller

Resultaatvaststeller

Voert de beslissing van de examencommissie t.a.v. vastgestelde resultaten administratief door in TOA Toetsplatform.

 

4. Presentie vastleggen bij papieren toetsen

Voortaan kunt u bij papieren toetsen, meestal spreken en gesprekken voeren, een presentielijst bijhouden. Examens van kandidaten die niet aanwezig waren, hoeft u dan niet meer te verwijderen uit de te beoordelen examens. Het is ook mogelijk om presentielijsten van papieren en digitale examens te exporteren.

 

Vragen?
Heeft u vragen over de aanpassingen in TOA Toetsplatform? Neem dan in eerste instantie contact op met uw instellingsbeheerder. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze helpdesk via helpdesk@bureau-ice.nl of bel 0345 - 65 66 85.