Per oktober 2018 kunt u gebruikmaken van een groot aantal vernieuwde instellingsexamens Engels, Duits en Spaans. De examens van Bureau ICE voldoen dan voor de vaardigheden Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven volledig aan Taalprofielen 2015 (vertaling ERK).

U ziet de vernieuwingen onder meer terug in de toevoeging van plusniveaus in de beoordelingsmodellen, nieuwe beoordelingsaspecten en aangepaste benamingen.

Waarom Taalprofielen 2015?

Bureau ICE hecht er waarde aan om een breed erkende norm als basis te hanteren voor examens die wij ontwikkelen. Voor de instellingsexamens Moderne Vreemde Talen (MVT) zijn dat altijd het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) uit 2001 en de Taalprofielen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) uit 2004 geweest. In februari 2018 is een nieuwe versie van het CEFR verschenen. Bureau ICE is echter van mening dat dit referentiekader te omvangrijk en niet concreet genoeg is om tot eenduidige criteria te komen. Mede daarom is besloten om voortaan volledig gebruik te maken van de Taalprofielen als onderlegger van de instellingsexamens MVT en om ons daarbij te baseren op de meest recente uitgave hiervan: Taalprofielen 2015.

De nieuwe instellingsexamens zijn beschikbaar vanaf:

    • woensdag 17 oktober 2018 - Engels;
    • donderdag 18 oktober 2018 - Duits;
    • vrijdag 19 oktober 2018 - Spaans.

Alle examens die vóór de betreffende datum zijn klaargezet, zijn oud. Alle examens die na de betreffende datum zijn klaargezet zijn nieuw, inclusief beoordelingsmodel.

In onderstaande downloads vindt u meer informatie, ziet u de aanpassingen per instellingsexamen en kunt u de beoordelingsmodellen bekijken.

Downloads


 
 

Instellingsexamens moderne vreemde talen vernieuwd

Lees meer over de vernieuwde instellingsexamens moderne vreemde talen en wat dit betekent voor de vaardigheden Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven.

 

Overzicht instellingsexamens Engels

Bekijk de aanpassingen in de instellingsexamens Engels.

 

Overzicht instellingsexamens Duits

Bekijk de aanpassingen in de instellingsexamens Duits.

 

Overzicht instellingsexamens Spaans

Bekijk de aanpassingen in de instellingsexamens Spaans.

 

Beoordelingsmodellen Engels

Bekijk de beoordelingsmodellen van de instellingsexamens Engels.

 

Beoordelingsmodellen Duits

Bekijk de beoordelingsmodellen van de instellingsexamens Duits.

 

Beoordelingsmodellen Spaans

Bekijk de beoordelingsmodellen van de instellingsexamens Spaans.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de vernieuwde instellingsexamens? Neem dan contact op met onze helpdesk via helpdesk@bureau-ice.nl of bel 0345 - 65 66 85.

Op de hoogte blijven via onze mbo-nieuwsbrief? Schrijf u dan in op onze homepage