hoe ziet het instellingsexamen rekenen er volgens u uit?

Mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun studenten. Met dit voornemen van het kabinet, komt er een eind aan het centrale rekenexamen. Doordat rekenen een instellingsexamen wordt, kan het examen beter aansluiten bij het rekenonderwijs op school. U kunt het examen ook meer beroepsgericht aanbieden. Wij hebben al een idee hoe zo’n examen eruit kan zien. Denkt u met ons mee?

Belangrijke uitgangspunten rekenen mbo:

  • Alle studenten vanaf studiejaar 2019 sluiten het onderdeel rekenen af met een instellingsexamen.
  • Voor de niveaus 2 t/m 4 telt het cijfer mee in de zak-slaagregeling.
  • De school is verantwoordelijk voor de vorm en het aantal pogingen.
  • Het instellingsexamen rekenen mag uit meerdere onderdelen bestaan.
  • Het instellingsexamen rekenen dient het gehele referentieniveau te meten.
  • Voor studenten van de entreeopleiding en mbo-2 is een aangepast niveau mogelijk: 2A.

Zelf rekenexamens ontwikkelen?
Mbo-instellingen worden dus zelf verantwoordelijk voor het instellingsexamen rekenen. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van rekenexamens die goed aansluiten bij de context van de opleiding. Gaat u dit als instelling zelf doen of zoekt u daarin de samenwerking? Als expert in toetsing en examinering hebben wij hier uiteraard al ideeën over. Maar we horen ook graag van ú hoe we u bij het vormgeven van het rekenexamen kunnen ondersteunen.

Dus heeft u vragen, ideeën of wensen met betrekking tot het instellingsexamen rekenen?
Mail dan naar een van onze adviseurs: Marlous Hodes mhodes@bureau-ice.nl of Martin Steenbergen msteenbergen@bureau-ice.nl.

Of bel 0345 - 65 66 10.
Wij inventariseren alle reacties en nemen snel contct met u op.