TOA Rekenen

Met ons brede aanbod aan methodeonafhankelijke rekentoetsen kunt u valide en betrouwbare uitspraken doen over het referentieniveau van een student. De TOA rekentoetsen meten de referentieniveaus 1F, 2F en 3F en dekken de bijbehorende vier rekendomeinen: Getallen (GE), Verhoudingen (VH), Meten en Meetkunde (MM) en Verbanden (VB). De toetsen sluiten aan bij de richtlijnen uit de syllabus rekenen 2F en 3F (College voor Toetsen en Examens, 2015) en zijn daarmee afgestemd op het rekenexamen voor het mbo.

Niveautoetsen, combinatietoetsen en domeintoetsen

De TOA biedt verschillende typen rekentoetsen aan: niveautoetsen (waaronder examentrainers), combinatietoetsen en domeintoetsen. De niveautoetsen meten of studenten een specifiek referentieniveau (1F, 2F of 3F) beheersen. Deze toetsen zijn geschikt om in te zetten als (instellings-)examen, voortgangstoets of als afsluiting van een leerperiode.

Voor de referentieniveaus 2F en 3F zijn tevens examentrainers beschikbaar in de TOA. De examentrainers sluiten zowel inhoudelijk als qua afnamecondities (zoals het aantal opgaven en de toetstijd) volledig aan bij de rekenexamens 2F en 3F voor het mbo en kunnen ingezet worden om studenten optimaal voor te bereiden op het rekenexamen.

De combinatietoetsen bestaan uit rekenopgaven van twee of drie referentieniveaus (<1F-1F, 1F-2F, 2F-3F of 1F-2F-3F). De combinatietoetsen zijn geschikt om in te zetten voor de intake of voor het meten van de voortgang van studenten.

De domeintoetsen in de TOA meten of studenten een specifiek rekendomein (GE, VH, MM of VB) beheersen op niveau 1F of 2F. De domeintoetsen zijn geschikt voor diagnostische doeleinden en geven aan welke onderliggende domeinonderwerpen een student al beheerst en aan welke onderwerpen een student nog meer aandacht moet besteden. Daar kunt u vervolgens gericht mee aan de slag in uw lessen. Ga voor meer informatie over afname, beoordelen en resultaten naar

Automatische afname

Alle rekentoetsen worden digitaal afgenomen en automatisch door de TOA beoordeeld. De resultaten van de studenten die u toetst kunt u online beheren en zijn gemakkelijk in te zien, te printen en op te slaan.Ga voor meer informatie over afname, beoordelen en resultaat naar handleiding.toets.nl

Rekenportfolio

Door de invoering van het centraal examen rekenen wordt er in het beroepsonderwijs veel aandacht besteed aan het rekenniveau van studenten. Wilt u zicht houden op het niveau en de ontwikkeling van de rekenvaardigheid van de studenten, maar wilt u hen niet overladen met toetsen? Dan is het rekenportfolio een goed instrument.

Rekenportfolio: inzicht in de groei van rekenvaardigheid

Het rekenportfolio is een methodeonafhankelijk volgsysteem voor de referentieniveaus 1F en 2F en is opgebouwd op basis van de vier rekendomeinen Getallen, Meten & Meetkunde, Verhoudingen, en Verbanden. Het rekenportfolio is bedoeld om docenten, rekencoaches en studenten inzicht te geven in de groei van de rekenvaardigheid op weg naar een volgend niveau. U kunt op basis van de verzamelde bewijzen in het rekenportfolio bepalen wanneer een student klaar is voor een leerstofonafhankelijke voortgangstoets uit de TOA. Zo kunnen docenten het ontwikkelproces goed monitoren, zien studenten waaraan ze moeten werken en voorkom je frustratie bij studenten door overmatig toetsen.

Download hier de brochure en het bestelformulier.