BO-Slide 1

TOA, hét online toetsplatform voor het middelbaar beroepsonderwijs

Studenten die nu starten met een mbo-opleiding moeten scoren op taal en rekenen om te slagen. Het is dus belangrijk dat taal- en rekendocenten in mbo-instellingen samen met de studenten toewerken naar het examen Nederlands, rekenen en eventueel Engels.

Toetsen met TOA

Met het toetsplatform TOA kunt u de student van intake tot examen begeleiden. U gebruikt TOA om te achterhalen welke kennis of vaardigheden bij een kandidaat ontbreken of nog onvoldoende zijn ontwikkeld, zodat u uw onderwijs daarop kunt aanpassen. De toetsen zijn webbased en ook inzetbaar als instellingsexamen. De toetsen worden automatisch nagekeken en de resultaten worden direct opgeslagen in uw administratiesysteem. Geen correctiewerk en administratieve rompslomp dus.

TOA is marktleider in de toetsing van taal en rekenen in het mbo. Het TOA-toetsplatform bevat zo'n 900 toetsen, waar bijna 820.000 studenten en ruim 18.000 docenten, opleidingsmanagers, examencommissies en examenbureaus mee werken. Jaarlijks worden bijna 1,5 miljoen toetsen afgenomen met TOA.

Het TOA-toetsplatform heeft een grote onderhoudsbeurt gekregen. Per 20 september 2018  hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd. Hieronder ziet u wat er voor u is veranderd.

  1. Veilig inloggen met twee-factor-authenticatie.
  2. Wijziging van het klaarzetten van toetsen en examen.
  3. Examenresultaten vaststellen.
  4. Aanwezigheid bij examenzitting vastleggen.
  5. Toetsen pauzeren.
  6. Beoordeling heropenen en wijzigen.

Een uitgebreide uitleg van de verbeteringen vindt u op onze website.

Wilt u meer weten over het TOA-toetsplatform?
Neem dan contact op met onze TOA-adviseurs Marlous Hodes mhodes@bureau-ice.nl of Martin Steenbergen msteenbergen@bureau-ice.nl. Of bel 0345 - 65 66 85.

De TOA

900 toetsen
direct te gebruiken
16.000 docenten
gebruiken de TOA
uitgebreid pakket
met onder meer rapportages en benchmarks
koppelingen mogelijk
met magister, N@tschool, SOMtoday, eduarte