BO-Slide 1

TOA, hét online toetssysteem voor het middelbaar beroepsonderwijs

Studenten die nu starten met een mbo-opleiding moeten scoren op taal en rekenen om te slagen. Het is dus belangrijk dat taal- en rekendocenten in mbo-instellingen samen met de studenten toewerken naar het examen Nederlands, rekenen en eventueel Engels.

Toetsen met de TOA

Met de TOA kunt u de student van intake tot examen begeleiden. U gebruikt de TOA om te achterhalen welke kennis of vaardigheden bij een kandidaat ontbreken of nog onvoldoende zijn ontwikkeld, zodat u uw onderwijs daarop kunt aanpassen. De toetsen zijn webbased en ook inzetbaar als instellingsexamen. De toetsen worden automatisch nagekeken en de resultaten worden direct opgeslagen in uw administratiesysteem. Geen correctiewerk en administratieve rompslomp dus.

De TOA is marktleider in de toetsing van taal en rekenen in het mbo. De TOA bevat zo'n 800 toetsen, waar bijna 820.000 studenten en ruim 18.000 docenten, opleidingsmanagers, examencommissies en examenbureaus mee werken. Jaarlijks worden bijna 1,5 miljoen toetsen afgenomen met de TOA.

De TOA

900 toetsen
direct te gebruiken
16.000 docenten
gebruiken de TOA
uitgebreid pakket
met onder meer rapportages en benchmarks
koppelingen mogelijk
met magister, N@tschool, SOMtoday, eduarte