TOA Nederlands

Bent u benieuwd naar de taalvaardigheid Nederlands van uw studenten? In de TOA vindt u voor elke deelvaardigheid – lezen, kijken-luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren en taalverzorging – verschillende toetsen op verschillende niveaus. De toetsen zijn gekoppeld aan het Referentiekader taal.

Referentiekader taal

In de TOA zijn twee typen toetsen beschikbaar die gekoppeld zijn aan het Referentiekader taal: combinatietoetsen en niveautoetsen. De combinatietoetsen bestaan uit twee of meerdere niveaus (bijvoorbeeld 1F-2F). Deze kunt u bij de intake gebruiken om een inschatting te maken van het niveau van uw student. De niveautoetsen bestaan uit één niveau en meten of de student dat specifieke referentieniveau beheerst. U vindt toetsen in de TOA voor de niveaus 1F tot en met 4F.

Automatische afname

Alle toetsen Nederlands kunnen digitaal worden afgenomen, behalve de toetsen voor spreken en gesprekken voeren. De meeste toetsen kunnen dan ook automatisch worden beoordeeld. Een aantal toetsen, die van spreken, gesprekken voeren en schrijven, beoordeelt u zelf aan de hand van het beoordelingsmodel in de TOA. De resultaten van de leerlingen worden online bewaard en zijn gemakkelijk in te zien, af te drukken en te downloaden.

Instellingsexamens

Tijdens een door Bureau ICE georganiseerde vaststellingsbijeenkomst zijn de toetsen Nederlands Spreken 2F en 3F, Nederlands Gesprekken 2F en 3F, Nederlands Schrijven 2F en Nederlands Schrijven 3F door vijftien verschillende instellingen gevalideerd en vastgesteld als instellingsexamen.

Taalportfolio

U merkt dat studenten gefrustreerd raken als ze veel toetsen moeten maken. Toch vindt u het belangrijk dat de taalontwikkeling van iedere individuele student inzichtelijk is. Een goede manier om de vele toetsmomenten te beperken, is het gebruik van een taalportfolio. Het taalportfolio voor het beroepsonderwijs is gekoppeld aan het Referentiekader taal. De student verzamelt hierin zelf bewijzen van zijn taalniveau per deelvaardigheid. Zo stuurt u stap voor stap het taalleerproces en voelt de leerling zichzelf meer verantwoordelijk.

Portfolio en toetsing

Heeft de student met de verzamelde bewijzen in het taalportfolio laten zien dat hij het volgende taalniveau beheerst, dan kan hij dat aantonen en formaliseren met een taaltoets. De TOA biedt toetsen voor alle taalniveaus en alle vaardigheden, gekoppeld aan het Referentiekader taal. Zo kunt u de TOA gericht en op het juiste moment inzetten. De resultaten geven u een objectieve uitspraak over de taalvaardigheid Nederlands van de student.

De voordelen

Niet alleen ú kunt in de gaten houden of uw studenten de gewenste groei maken in de taalvaardigheid Nederlands, ook uw studenten weten precies wat hun sterke punten en wat hun aandachtspunten zijn. Doordat u werkt met een gestandaardiseerde meetlat kunt u resultaten van studenten onderling goed vergelijken. Op deze manier heeft zowel u als uw student inzicht in de voortgang op weg naar een hoger taalniveau.

Download hier de brochure en het bestelformulier.