TOA Frans

De leesvaardigheid Frans van uw studenten kunt u toetsen met de leestoetsen uit de TOA. Al deze toetsen vallen binnen het Raamwerk moderne vreemde talen en binnen het Europees Referentiekader (ERK/CEF). Met de TOA kunt u uw studenten toetsen aanbieden op de niveaus A1.

Automatische beoordeling

De toetsen Frans worden digitaal afgenomen. Vervolgens beoordeelt de TOA deze automatisch. De resultaten worden bewaard. Op elk gewenst moment kun u deze resultaten openen, downloaden of printen.