TOA Engels

U kunt de taalvaardigheid Engels van uw studenten eenvoudig meten met de toetsen Engels in de TOA. Alle toetsen zijn gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK/CEF) en alle vaardigheden worden gedekt: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Voor de toetsen tot en met B2-niveau is er een versie met Nederlandse en Engelse instructies en vragen, voor de hogere niveaus worden de instructies en vragen uitsluitend in het Engels gegeven.

Inzicht in het niveau van uw studenten

De voorschatter Engels geeft u een globale inschatting van het niveau van uw leerling. Het is mogelijk om de voorschatter te koppelen aan een vervolgtoets, bijvoorbeeld lezen. De TOA zet deze vervolgtoets dan automatisch klaar en selecteert het juiste niveau op basis van de uitslag op de voorschatter. De TOA bevat niveautoetsen en combinatietoetsen. De combinatietoetsen bestaan uit twee niveaus (bijvoorbeeld A2-B1) en zijn vooral geschikt bij de intake. De niveautoetsen kunt u gebruiken bij de voortgang en/of afsluiting en meten één niveau. De TOA beoordeelt de toetsen lezen en luisteren automatisch. De overige toetsen kunt u met een beoordelingsmodel nakijken. U heeft direct toegang tot de resultaten. Deze kunt u op elk gewenst moment openen, opslaan of uitprinten.

Instellingsexamens Engels

Naast niveautoetsen en combinatietoetsen voor alle vaardigheden staan er ook instellingsexamens voor schrijven, spreken en gesprekken in de TOA. Deze zijn deels ontwikkeld in samenwerking met een klankbordgroep uit het mbo en kunnen beoordeeld worden met een globaal beoordelingsmodel. Hiermee kan de beoordeling binnen 5 minuten worden afgerond. Uw instelling kan deze toetsen reserveren of oormerken als examentoets. Die toetsen zijn dan niet meer beschikbaar voor andere toetsmomenten. Een extra borging van de kwaliteit van de examinering dus. Tijdens een door Bureau ICE georganiseerde vaststellingsbijeenkomst zijn de toetsen Engels Spreken A2 en Engels Gesprekken A2 door tien verschillende instellingen gevalideerd en vastgesteld als instellingsexamen.