Nieuwe scoringsaspecten in lees- en luistertoetsen

De resultaten van de lees- en luistertoetsen van de moderne vreemde talen kunt u de komende tijd nog beter toegespitst gebruiken. We hebben namelijk nieuwe scoringsaspecten toegevoegd, die laten zien op welke gebieden van lees- en luistervaardigheid een student uitblinkt of op welke gebieden er extra aandacht nodig is.

Bureau ICE onderscheidt bij de moderne vreemde talen drie soorten vragen voor lezen en luisteren: begrijpen, interpreteren en beoordelen.

Begrijpen

Bij begrijpen-vragen haalt de kandidaat informatie uit de tekst die hierin letterlijk vermeld staat. Het betreft altijd informatievragen op lokaal niveau. Dit betekent dat het antwoord op de vraag duidelijk aan te wijzen is op één plek in de tekst. Begrijpen-vragen omvatten vaak concrete informatie. Deze vraagsoort komt vooral voor bij de toetsen die de lagere niveaus meten, het percentage neemt geleidelijk af naargelang er een hoger niveau getoetst wordt.

Voorbeeld: Wat voor cadeau wil Jerry voor zijn verjaardag?

Interpreteren

Interpreteren-vragen laten de kandidaat informatie herleiden die niet letterlijk in de tekst staat of die over meerdere plekken verspreid staat. Hiervoor moet de kandidaat de inhoud weergeven van een deel van de tekst (bijvoorbeeld enkele regels of een alinea) of meerdere elementen uit een tekst met elkaar combineren, om zo tot een conclusie te komen. Interpreteren-vragen komen in een laag percentage voor vanaf niveau A2. Het percentage wordt groter naarmate er een hoger niveau getoetst wordt.

Voorbeeld: Welke ontwikkeling heeft voor een grote groei in de computerindustrie gezorgd, volgens de tekst?

Beoordelen

Bij beoordelen-vragen wordt de kandidaat gevraagd op metacognitief niveau naar de tekst te kijken. Waar begrijpen- en beoordelen-vragen gaan over informatie op detailniveau, gaan beoordelen-vragen altijd over de tekst als geheel. De kandidaat wordt gevraagd enige afstand van de tekst te nemen en hier een oordeel over te vellen. Beoordelen-vragen komen op alle niveaus voor, maar beslaan op de lagere niveaus een lager percentage van de toets dan op de hogere niveaus.

Voorbeeld: Voor wie is deze tekst geschreven?

 

Naast de totaalscore, die aangeeft of de kandidaat het niveau behaald heeft, kunt u als docent nu dus ook zien hoe de kandidaat gescoord heeft op elk van deze verschillende vraagsoorten. Daarnaast staat op de pagina Toetsuitslag onder het tabblad Resultaten in de TOA per vraag aangegeven onder welke vraagsoort deze vraag valt.

U kunt met de nieuwe informatie in één oogopslag zien hoe uw leerlingen scoren op de verschillende vraagsoorten van lees- en luistervaardigheid. U kunt zien waar de krachten liggen van de leerling, en waar de zwakke plekken. Zo krijgt u meer inzicht in waaraan u kunt werken om een leerling te helpen een bepaald niveau te behalen.