Meer doen met de TOA

Naast taal- en rekenvaardigheid bent u wellicht ook geïnteresseerd in andere vaardigheden van uw studenten. U wilt bijvoorbeeld weten of ze moeite hebben met het leren van een andere taal. Of u bent benieuwd naar hun competenties op het gebied van ondernemerschap. Voor het testen van deze en andere vaardigheden kunt u de TOA ook inzetten.

Studievaardigheid

Als u wilt weten welke studievaardigheden uw student goed beheerst en waar misschien nog aan gewerkt moet worden, kunt u de toets Studievaardigheid inzetten. Deze meet verschillende deelvaardigheden, zoals alfabetisch ordenen, het aflezen van schema’s, tabellen en stroomschema’s, het categoriseren van informatie en het interpreteren van pictogrammen en tekeningen. De toets Studievaardigheid bevat vragen van verschillende moeilijkheidsgraad.

Taalleerbaarheid

Bent u geïnteresseerd in de vaardigheden van uw student wat betreft het leren van een taal, dan is de taalleerbaarheidstoets een uitstekende keuze. Want wanneer u weet wat de taalleerbaarheid van uw student is, kunt u beter bepalen in welk onderwijstraject u uw student kunt plaatsen. U kunt dan meteen inschatten hoeveel begeleiding de student nodig zal hebben. Deze toets is vooral bedoeld voor anderstalige studenten die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. De toets bestaat uit verschillende soorten cognitieve taken: het maken van analogieën, het aanvullen van reeksen en het werken met symbolen. De toets wordt automatisch in de TOA beoordeeld.

Loopbaan en Burgerschap

Onderdeel van de kwalificatie-eisen in het mbo zijn de eisen voor loopbaan en burgerschap. Om te bepalen waar uw studenten staan kunt u de diagnostische intaketoets inzetten. De uitslag geeft weer aan welke kerntaken uw student nog aandacht moet besteden. Naast de intaketoets staan er ook zeven examens in de TOA, één per kerntaak. Elk examen bestaat uit twee delen: een deel met multiple choice-vragen en een proeve van bekwaamheid.

Competentiescan Ondernemerschap

Voor studenten die overwegen een onderneming te beginnen is de Competentiescan Ondernemerschap een geschikt adviesinstrument. Aan de hand van zeven competenties krijgt de student inzicht in zijn eigen competenties in vergelijking met wat nodig is voor het ondernemerschap. Dit instrument is samengesteld op basis van wetenschappelijke literatuur en pretesten die zijn afgenomen bij een doelgroep van ondernemers en niet-ondernemers. Met deze resultaten is een competentieprofiel tot stand gekomen dat een afspiegeling is van de ‘gemiddelde’ ondernemer. De TOA geeft u na het afnemen van de competentiescan direct een valide inschatting van de competenties van uw student.