Casussen uit het beroepsonderwijs

Bureau ICE werkt voor verschillende klanten in het mbo, het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Veel klanten toetsen met de TOA, ons online toetssysteem met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans. U leest hier de casussen van een paar van onze klanten uit het mbo.

Examenpersoneel verder geprofessionaliseerd


Verschillende ROC’s en AOC’s zijn druk bezig met het verder professionaliseren van het examenpersoneel. Het examenpersoneel dat door de verschillende instellingen gezien wordt als de spil binnen het vormgeven en borgen van de examinering verdient daarom gerichte ondersteuning bij het uitvoeren van de verschillende examentaken.

   "Goede, efficiënte trainingen
die aansluiten op dat wat nodig is"


Vanuit verschillende instellingen is er in eerste instantie concreet gewerkt aan een scholingsplan voor de verschillende opleidingen en de verschillende examenactoren (leden examencommissie, constructeur, vaststeller, beoordelaar). Bureau ICE heeft de instellingen hierbij ondersteund en meegedacht hoe de prioriteiten in de scholing het beste vormgegeven konden worden. Uitgangspunt hierbij is niet het scholen om te scholen, maar daadwerkelijk datgene scholen waar behoefte aan is. Daarbij wordt aangesloten bij de situatie en de deelnemer.

Blended Learning trainingsaanbod Scherp door Scholing is hierbij door veel instellingen omarmd. Enkele reacties:

"Doordat er een begin en eindmeting wordt uitgevoerd weet ik wat het rendement van de training is."

"Docenten wisten precies waar ze aan toe waren, doordat de tijdsinvestering vooraf helder was."

"Mijn docenten kwamen enthousiast uit de training en willen graag vervolg."

 

Meer casussen

15 artiestenopleidingen op één lijn in examinering

  'Laat iemand iets spelen en we hebben daar allemaal een andere mening o.. Lees verder

De kwaliteit in kaart!

Bureau ICE werkt op dit moment in samenwerking met drie ROC’s aan het in kaar.. Lees verder

Professionalisering bij ID College

Eind 2014 is de kwaliteit van de examinering van het ROC ID College in Gou.. Lees verder

Hieronder ziet u voor welke klanten Bureau ICE werkt