Casussen uit het beroepsonderwijs

Bureau ICE werkt voor verschillende klanten in het mbo, het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Veel klanten toetsen met de TOA, ons online toetssysteem met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans. U leest hier de casussen van een paar van onze klanten uit het mbo.

De kwaliteit in kaart!

Bureau ICE werkt op dit moment in samenwerking met drie ROC’s aan het in kaart brengen van de kwaliteit van het examenproces binnen de instellingen. Deze kwaliteiten zijn in hoofdlijnen vastgelegd en vastgesteld, maar moeten nog worden uitgevoerd. Welke aandachtspunten zien de verschillende betrokkenen hierbij? Waar zitten de sterke punten en waar de zwakke punten in de examenorganisatie? Hoe wordt er gewerkt aan het borgen van de kwaliteit?

Bureau ICE inventariseert met een op maat samengestelde scan de belangrijkste uitgangspunten en koppelt dit in een concreet plan van aanpak terug aan de organisatie. Dit plan van aanpak wordt ondersteunt door betrokkenen doordat ze in het plan meegenomen zijn. Hierdoor kan er direct met de uitvoering worden gestart.

Meer casussen

15 artiestenopleidingen op één lijn in examinering

  'Laat iemand iets spelen en we hebben daar allemaal een andere mening o.. Lees verder

Examenpersoneel verder geprofessionaliseerd

Verschillende ROC’s en AOC’s zijn druk bezig met het verder professionalis.. Lees verder

Professionalisering bij ID College

Eind 2014 is de kwaliteit van de examinering van het ROC ID College in Gou.. Lees verder

Hieronder ziet u voor welke klanten Bureau ICE werkt