Casussen uit het beroepsonderwijs

Bureau ICE werkt voor verschillende klanten in het mbo, het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Veel klanten toetsen met de TOA, ons online toetssysteem met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans. U leest hier de casussen van een paar van onze klanten uit het mbo.

Professionalisering bij ID College


Eind 2014 is de kwaliteit van de examinering van het ROC ID College in Gouda goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Het ID College heeft hard gewerkt om dit succes te bereiken. Bureau ICE heeft hen daarbij mogen helpen door het geven van gericht advies op de examenprocessen en het examenorganogram en professionaliseringstrainingen voor het examenpersoneel.

Hans de Jong, Domeindirecteur Techniek en proceseigenaar examinering

Eerder in 2014 hebben wij een eigen onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van onze examenorganisatie en de examenprocessen. Waar we hierbij tegenaan liepen was hoe we onze examenorganisatie het beste konden herinrichten en hoe we onze examenprocessen het beste in de organisatie kunnen borgen. Hier konden we wel een frisse blik en wat hulp van buitenaf bij gebruiken.

Aangezien we al eerder naar volle tevredenheid met Bureau ICE hebben gewerkt, was de keus voor Bureau ICE snel gemaakt. Bureau ICE is een praktisch bedrijf, dat goed heeft ingespeeld op de vragen en wensen die er bij ons speelde. Dit maakte dat we snel en doelgericht met elkaar aan de slag konden.

"WE DOEN HET NU GOED, MAAR WE KUNNEN NIET ACHTEROVER LEUNEN, HET IS EEN CONTINU PROCES VAN EVALUEREN EN VERBETEREN."

Het is een continu proces van evalueren en verbeteren

In deze professionaliseringsslag heeft Bureau ICE samen met het ID College het examenorganogram aangescherpt en betrokkenen geschoold in de veranderingen die dit teweeg bracht.

De belangrijkste eyeopener in het traject was dat we continu bezig moeten blijven met kwaliteitsverbetering en de mensen bewust moeten maken van de eigen taken binnen het examenproces. Daar begint het mee! Verder hebben we door de trainingen veel beter inzicht gekregen in onze eigen organisatie en ook in de kwaliteit van de kennis en ervaring die wij op het gebied van examinering in huis hebben.

Het werd snel duidelijk dat je continu bezig moeten blijven met evalueren en verbeteren van zowel de examenorganisatie als de examenprocessen. En het werd ook duidelijk dat we dit samen, met de hele organisatie, moeten doen en dat we kunnen leren van elkaar. Bewust bezig zijn met de examinering en de examineringsprocessen, waarbij elke actor een belangrijke taak heeft uit te voeren.

Groot draagvlak creëren

Om het belang van dit traject te benadrukken en om een groot draagvlak binnen de organisatie te krijgen, zijn er veel verschillende mensen en disciplines bij betrokken geweest. Uiteraard was - en is - Hans de Jong, als proceseigenaar examinering, erbij betrokken, maar daarbij werd het traject vormgegeven in nauwe samenspraak met onder andere de domeindirecteuren, het hoofd kwaliteitszorg, de onderwijsstaf en nog enkele andere afdelingen. Dit maakte dat het project onderdeel werd van de organisatie.

Laagdrempelige trainingen en goed contact

Volgens Hans de Jong werden de trainingen door de deelnemers als zeer prettig ervaren; heel laagdrempelig. De trainers hadden goed contact met de deelnemers en haakten goed aan bij de specifieke vraagstukken van de organisatie. “De afspraken die vooraf gemaakt zijn tussen ROC ID College en Bureau ICE zijn goed nagekomen.”

Het ROC ID College is een grote organisatie en er zijn veel mensen betrokken bij dit traject. Dit was enigszins te merken in de basistrainingen door de niveauverschillen van de deelnemers. Ook hier hebben de trainers van Bureau ICE goed op ingespeeld. Daarnaast hebben verschillende deelnemers aangegeven behoefte te hebben om nog een slag dieper te gaan. Hier wordt gehoor aan gegeven door vervolgtrajecten en vervolgtrainingen, waarbij ook coaching-on-the-job zal worden ingezet.

Het professionaliteitsniveau blijvend verder verhogen

Hans de Jong: De komende jaren blijven we nog wel bezig met het professionaliseren van de examenorganisatie. Zoals gezegd: het is ons nu wel duidelijk dat dit een continu proces is. We doen het nu goed en hebben niet voor niks de goedkeuring van de onderwijsinspectie gekregen, maar het besef is er dat zelfs als je goed bent, er nog ruimte is voor verbetering.

Wat we de komende tijd willen, is de examenorganisatie naar een meer senior level brengen; het professionaliteitsniveau nog verder verhogen. De professionaliseringsniveaus van Bureau ICE kunnen ons hier goed bij helpen. Om dit te bereiken moeten we onze examenorganisatie scherp houden en zo dit bewustzijn in de organisatie verankeren. Daarom blijven we op een breed vlak trainingen inzetten. Waarbij we graag gebruik blijven maken van de expertise van Bureau ICE.

Meer casussen

15 artiestenopleidingen op één lijn in examinering

  'Laat iemand iets spelen en we hebben daar allemaal een andere mening o.. Lees verder

Examenpersoneel verder geprofessionaliseerd

Verschillende ROC’s en AOC’s zijn druk bezig met het verder professionalis.. Lees verder

De kwaliteit in kaart!

Bureau ICE werkt op dit moment in samenwerking met drie ROC’s aan het in kaar.. Lees verder

Hieronder ziet u voor welke klanten Bureau ICE werkt