Leeraanpak

Een belangrijke voorspeller voor studiesucces is hoe een leerling het leren plant en organiseert. Daarnaast spelen ook doorzettingsvermogen en prestatiemotivatie een grote rol. Deze kenmerken worden bij het onderdeel leeraanpak in kaart gebracht. Leerlingen beantwoorden vragen die bijvoorbeeld gaan over hoe ze werken tijdens de les of over hoe ze omgaan met het maken van opdrachten.

Sociaal wenselijkheid

Een risico kan zijn dat leerlingen sociaal wenselijke antwoorden geven. Daarom bevat ieder instrument een aantal controlevragen waarmee we die factor inzichtelijk kunnen maken.

Voorbeeldopgaven (klik op de opgave voor een vergroting)

 

Voorbeeld resultaat

Resultaat leeraanpak