Kenmerken IEP LVS

Hoofd, hart en handen: voor een compleet beeld van iedere leerling

Het leersucces van een leerling wordt bepaald door de taal- en rekenvaardigheid (hoofd), maar ook door de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen. Al deze aspecten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van iedere leerling. Met het IEP LVS brengt  u al deze aspecten in kaart om een compleet beeld van iedere leerling te krijgen. Het IEP LVS biedt de mogelijkheid om de leerling te volgen vanaf groep 6 (vanaf september 2019 vanaf groep 3) en zodoende via de formatieve resultaten ontwikkelingsgericht met iedere leerling te werken aan zijn/haar vaardigheden en talenten.

Op weg naar de IEP Eindtoets met het IEP LVS

Het IEP LVS geeft de resultaten op taal en rekenen weer aan de hand van de referentieniveaus, net als bij de eindtoets. Zo kunt u vanaf groep 6 al goed het referentieniveau van de leerlingen volgen, waardoor u bij de eindtoets niet voor verassingen komt te staan. Daarnaast geeft het IEP LVS in groep 7 en 8 een pré-advies ter onderbouwing van het definitieve schooladvies.

 

Talentenkaart

De talentenkaart geeft ruimte om alle resultaten(hoofd, hart én handen) van de leerling overzichtelijk weer te geven. Daarnaast kunt u voor alle resultaten een toelichting of een persoonlijke boodschap schrijven voor de leerling. U kunt dit zelf doen of samen met de leerling. Het helpt om alle vaardigheden en talenten van iedere leerling overzichtelijk weer te geven, zodat u dit mee kunt geven aan de leerling en kunt gebruiken bij bijvoorbeeld oudergesprekken. Tevens kunt u met de talentenkaart in groep 7 het pré-advies en in groep 8 het schooladvies onderbouwen.

Talentenkaart

Eén digitaal systeem voor uw leerlingen én u als leerkracht

Het IEP LVS is volledig digitaal. U bepaalt welke leerling op welk moment welke toets of instrument maakt. Alle instrumenten worden door de leerling zelf gemaakt, ook de hart- en handeninstrumenten. Het schooladvies dat op basis van de taal- en rekentoetsen wordt voorgesteld door het IEP LVS kunt u, indien gewenst, zelf nog aanpassen. De toetsen worden automatisch  nagekeken. In het IEP LVS heeft u alle resultaten in één digitale omgeving snel en overzichtelijk bij elkaar. Zo kunt u direct aan de slag met de uitkomsten.