Kenmerken IEP Eindtoets Engels

Inhoud

De IEP Eindtoets Engels is een digitale, adaptieve toets die de leerlingen test op drie deelvaardigheden:

  • woordenschat
  • begrijpend luisteren
  • begrijpend lezen

De toets is volledig Engelstalig, uiteraard wordt in de vraagstelling gebruikgemaakt van een laag niveau Engels. Daarnaast maakt een instructievideo duidelijk wat er bij de verschillende vraagtypen van de leerling wordt verwacht.

Adaptief karakter


AdaptiviteitDe IEP Eindtoets Engels is een adaptieve toets. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. Leerlingen met een lager niveau krijgen andere vragen aangeboden dan leerlingen die zich al verder hebben ontwikkeld op het gebied van Engels. De leerling wordt dus niet méér getoetst dan nodig.

In toetsdeel 1 starten alle leerlingen met het onderdeel woordenschat, waarna adaptief en automatisch het onderdeel begrijpend luisteren volgt. Toetsdeel 2 richt zich op zowel lezen als luisteren. De leerling maakt deze toets op één van de vijf niveaus of niveaucombinaties: A1, A1-A2, A2, A2-B1 of B1. Welke deeltoets de leerling maakt, wordt adaptief bepaald door de behaalde score in toetsonderdeel 1.

Vragen sluiten aan bij de belevingswereld

De vragen in de IEP Eindtoets Engels zijn zo geformuleerd dat ze aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Dit werkt prettig voor de leerlingen.

Extra ondersteuning

Voor leerlingen die recht hebben op extra voorzieningen (bijvoorbeeld vanwege dyslexie) bestaat de mogelijkheid om teksten te vergroten. Daarnaast krijgen zij extra toetstijd.