visie en werkwijze

Bevlogen, concreet, op maat

jij! trainingen

Onze manier van adviseren

Bij Bureau ICE geloven wij dat het toetsbeleid in dienst moet staan van het leerproces van de leerling. De leerling moet zich kunnen ontwikkelen en toetsing en toetsbeleid zijn daaraan ondersteunend. Onze bevlogenheid rond dit thema zie je in onze adviestrajecten terug. Inhoudelijke deskundigheid, het spiegelen van het nut en het doel van toetsing, een eerlijke manier van communiceren en gezamenlijk komen tot een eindproduct zijn voor ons vanzelfsprekend. Daarbij vragen wij van de opdrachtgever betrokkenheid en openheid.

Onze manier van trainen

Wij zijn pas tevreden als de deelnemers na een training met inhoudelijke bagage, een goed gevoel en in de meeste gevallen met een concreet product naar huis gaan. In onze optiek bepalen de trainer, het programma en de deelnemers de effectiviteit van een training. We zorgen dan ook voor een optimale voorbereiding op onze trainingen, zodat we het programma kunnen toespitsen op jouw dagelijkse praktijk en persoonlijke wensen en verwachtingen. Als deelnemer neem je eigen materiaal mee, zodat je zo veel mogelijk direct zelf aan de slag kunt gaan met je eigen toets of toetsbeleid in een enthousiaste en prettige sfeer. Onze deskundige trainers hebben allemaal ervaring in het onderwijs en worden gemiddeld met een ruime 8 beoordeeld.

Van beleid naar toetskwaliteit en andersom

Kwaliteit van toetsing zit niet alleen in het gebruik van kwalitatief goede toetsen, maar ook in een duidelijke visie op toetsing die schoolbreed gedragen wordt. Een gedegen toetsbeleid borgt dat de betrokkenen dezelfde taal spreken en er concreet kan worden nagedacht over de doelen en visie van de school op toetsen.

Zowel de toetsen in de dagelijkse schoolpraktijk als de manier waarop deze binnen de school worden ingebed, hebben direct effect op de schoolresultaten en de ontwikkeling van de leerling. Een schoolbrede aanpak is noodzakelijk om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van toetsing en de borging hiervan binnen de organisatie. Door leerlingen, docenten en de schoolleiding samen te laten werken in dit proces, wordt de toetsvisie breed gedragen. Zo is het niet alleen een visie op papier, maar vooral een levende visie die direct vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk van de school.