Audits

Gericht het startpunt in beeld

Hoe staat het ervoor met onze toetsen? Hoe kunnen we onze toetsen nog verbeteren? Hoe kunnen we nog gerichter onze schoolexamens inzetten? Is het proces van toetsen en schoolexamens maken voor iedereen helder? Hoe kunnen we onze docenten verder professionaliseren op het gebied van toetsing en waar is dan behoefte aan? Om antwoord te krijgen op deze en aanvullende vragen kan Bureau ICE gericht een audit op jouw school uitvoeren. 

Met de audit van Bureau ICE heb ik goed zicht op waar we als school staan.

Audit toetsbeleid en toetskwaliteit

In onze overall audit kijken we naar alle aspecten van toetsing: proces, product en professionaliteit. Om een goed beeld te krijgen van hoe de school ervoor staat, interviewen we betrokkenen en screen we het toetsbeleid. Zo krijg je een compleet beeld van de stand van zaken op zowel beleidsniveau als op uitvoerend niveau. Daarbij kijken we ook naar de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dit totaalbeeld wordt in een adviesrapport weergegeven. Op basis van dit adviesrapport kun je als school aan de slag met de aanbevelingen