advies en begeleiding

Een solide toetsbeleid

Als management, schoolleiding of vakgroep weet je waar je de komende jaren mee aan de slag wilt gaan. Toch is het soms prettig om iemand van buitenaf specifiek mee te laten kijken en denken over problemen of uitdagingen die je op dit moment hebt op het gebied van toetsing.

Onze adviseurs kunnen de schoolorganisatie begeleiden in het evalueren, ontwikkelen en implementeren van diverse thema’s rond toetsbeleid, zoals het geven van feedback, leren op maat en formatief evalueren. De school bepaalt met welke thema’s zij aan de slag gaat; consultants van Bureau ICE adviseren over het proces en de inhoud. In onderling overleg kijken we naar de gewenste opbrengst en vertalen we dit naar een plan van aanpak.

Het adviestraject van Bureau ICE heeft onze vakgroep geholpen om het verschil tussen het Centraal examen en het schoolexamen te verkleinen.

Voorbeeld van een plan van aanpak

Stap 1: Dromen

Om ervoor te zorgen dat docenten het belang van toetskwaliteit en -beleid inzien, en zich eigenaar gaan voelen van het op te stellen toetsbeleid starten we met een schoolbrede kick-off. Vervolgens wordt het gesprek voortgezet samen met de mensen waar het in het onderwijs uiteindelijk allemaal om draait: de leerlingen. In kleinere groepen vindt middels actieve werkvormen en prikkelende vragen uitwisseling plaats over de ervaringen en wensen op het gebied van toetsing. De input van de docenten en leerlingen vanuit de kick-off wordt door een projectgroep verwerkt tot een concrete visie op toetsing.

Stap 2: Denken

De projectgroep presenteert de visie op toetsing in de kick-off van de tweede schoolbrede studiedag. Het doel van deze studiedag is het creëren van draagvlak en het verzamelen van verdere input voor het schoolbrede toetsbeleid. Dit doel wordt bereikt door de een praktische workshop waarin de vertaalslag wordt gemaakt van de visie op toetsing naar de dagelijkse praktijk en een interactieve sessie waarin de deelnemers concrete voorstellen voor beleidsafspraken gaan maken, passend bij de visie op toetsing.

Stap 3: Doen

Het is van belang dat het toetsbeleid gaat leven binnen alle vakgroepen en bij alle docenten. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle docenten de middelen hebben om uit te kunnen voeren wat er van hen verwacht wordt. Om het toetsbeleid direct te vertalen in acties die er binnen de vakgroepen gezet moeten gaan worden, bespreekt ieder vakgroephoofd het belang en de inhoud van het toetsbeleid binnen de eigen vakgroep. Vervolgens vindt een verdere verdieping in het toetsbeleid en de toetskwaliteit plaats middels gerichte professionalisering.