Training Praktische toetsvormen werkbaar maken

Het maken van goede praktijkopdrachten vraagt een andere expertise dan het maken van schriftelijke toetsen. Tijdens de training komen de kenmerken van verschillende praktische toetsvormen (verslag, werkstuk, presentatie, praktijkopdracht, practicum, portfolio) aan bod waarbij specifiek wordt ingegaan op de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van iedere toetsvorm. Van cruciaal belang is een eenduidige opdrachtbeschrijving en een gedegen bijbehorend beoordelingsmodel waardoor geen discussie kan ontstaan tussen beoordelaars. De BeoordelingsWijzer van Bureau ICE kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt.

Tijdens deze training leer je wat de uitgangspunten en kwaliteitseisen zijn bij het formuleren van beoordelingscriteria en vul je de BeoordelingsWijzer in voor de meegenomen praktische opdracht.

Pluspakket

Als je het rendement van deze training wilt verhogen, kun je vooraf een aantal praktische opdrachten laten screenen door de experts van Bureau ICE. De bevindingen worden tijdens de training teruggekoppeld en meegenomen in het programma.

Duur van de training

1 dagdeel.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Cesuur en cijferbepaling
  • Instructie geven
  • Praktische toetsvormen

Voorbereiding

Eigen praktische opdracht meenemen naar de training.