Training Hoe maak je een goede toets?

Je wilt dat een toets een eerlijk beeld geeft van een leerling, maar ook dat de toetsvragen eenduidig te interpreteren zijn voor de leerling en objectief na te kijken zijn door de docent. Kortom, je wilt een valide, betrouwbare en bruikbare toets. Je leert meer over deze basisbegrippen van toetskwaliteit en de kwaliteitseisen aan open vragen en meerkeuzevragen.

Daarnaast ga je aan de slag met het correctiemodel en de onderdelen die daarbij horen: antwoordmodel, scoringsvoorschrift, beoordelaarsinstructie, cesuur en cijferbepaling. Tenslotte leer je meer over wat belangrijk is in de instructie voor de leerling. Je beoordeelt je zelf meegebrachte toetsvragen, correctiemodel en instructie voor de leerling op basis van een checklist, waardoor je de kwaliteit van je eigen toets kunt verbeteren.

Pluspakket

Als je het rendement van deze training wilt verhogen, kun je vooraf een aantal toetsen laten screenen door de experts van Bureau ICE. De bevindingen worden tijdens de training teruggekoppeld en meegenomen in het programma.

Duur van de training

2 dagdelen. Er is ook een beknopte versie beschikbaar van 1 dagdeel.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Beoordelingsmodel
  • Cesuur en cijferbepaling
  • Meerkeuzevragen en open vragen
  • Schriftelijke toets

Voorbereiding

Eigen toets meenemen naar de training.