Training het verhaal achter het cijfer

Het nabespreken van een toets wordt vaak overgeslagen. En dat is zonde, want door te kijken naar het verhaal achter het cijfer wordt inzichtelijk waar de leerling naartoe moet (feed-up), waar de leerling zich bevindt in het leerproces (feedback) en welke acties ondernomen kunnen worden om het leerproces gericht bij of aan te sturen (feedforward).

In deze training leer je aan de hand van casussen hoe je met behulp van de toetsmatrijs toetsresultaten kunt analyseren op groeps- en leerlingniveau. Het toetsmoment vormt dan niet meer het eindpunt, maar juist het startpunt van het leerproces van de leerling.

Duur van de training

1 dagdeel.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Feedback geven
  • Formatief toetsen
  • Schriftelijke toets
  • Taxonomie
  • Toetsresultaten

Voorbereiding

Eigen werkvorm voor het nabespreken van een toets meenemen naar de training.