Training De toetsmatrijs als blauwdruk van je toets

Een toets moet een eerlijk beeld geven van een leerling en recht doen aan wat er geleerd is. Een toetsmatrijs is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat een toets een evenwichtige afspiegeling is van de leerstof. Het gebruik van een toetsmatrijs is een goede manier om de kwaliteit van toetsing te verbeteren.

Tijdens deze training staan de verschillende onderdelen in de toetsmatrijs centraal: onderwerpen en toetsdoelen, taxonomie, toetsvorm en cesuur. Door het maken van een toetsmatrijs bij je zelf meegebrachte schriftelijke toets en praktische opdracht, breng je het geleerde direct in de praktijk.

De ToetsfeedbackWijzer van Bureau ICE kan hierbij als hulpmiddel gebruikt worden. Na de training heb je een concreet product in handen dat je ook kunt gebruiken voor andere toetsen.

Duur van de training

2 dagdelen. Er is ook een beknopte versie beschikbaar van 1 dagdeel.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Cesuur en cijferbepaling
  • Praktische toetsvormen
  • Schriftelijke toets
  • Taxonomie
  • Toetsvorm

Voorbereiding

Eigen schriftelijke toets en praktische opdracht meenemen naar de training.