Toetsaanbod

jij! toetsplatofrm=

Toetsplatform jij! heeft een ruim aanbod aan methodeonafhankelijke toetsen. Zo zijn er toetsen voor de vakken rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans, gebaseerd op het referentiekader taal en rekenen of het Europees Referentiekader. Voor de talen zijn toetsen beschikbaar voor verschillende vaardigheden, zoals lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken, taalverzorging en woordenschat. Ook zijn er leerlijntoetsen biologie, economie, natuurkunde en wiskunde, gebaseerd op de SLO-tussendoelen.

Voor alle vakken en vaardigheden zijn toetsen op verschillende niveaus (van <1F tot en met 4F) beschikbaar. Binnen een niveau kun je bovendien kiezen uit meerdere varianten. Dit maakt het mogelijk om op een aantal momenten in de schoolloopbaan (groepen) leerlingen te toetsen op een bepaald niveau. Je bepaalt zelf welke toetsen je wanneer voor welke leerlingen inzet. Onze adviseurs voorzien je graag van advies, bijvoorbeeld bij het maken van een toetsplan.