Afname

De IEP Eindtoets Engels kan in twee periodes afgenomen worden. U kunt zelf kiezen uit een van de periodes: 

  • november t/m februari
  • half mei t/m eind juli

De toets bestaat uit twee deeltoetsen met elk een maximale toetstijd van 45 minuten. De eerste deeltoets meet de onderdelen woordenschat en luisteren. De tweede deeltoets meet de onderdelen lezen en luisteren.

Inloggen

Via een eenvoudig inlogsysteem komen de leerlingen in een beveiligde omgeving waar ze de toetsonderdelen kunnen maken. De school kan zelf het precieze moment bepalen waarop de toets kan worden afgenomen. Als een leerling ziek is, kan de hele periode gebruikt worden om de IEP Eindtoets Engels op een later moment te maken.

Bekijk de instructievideo

De Nederlandse versie:

De Engelse versie:

Resultaat

De resultaten zijn direct na afname van beide toetsdelen digitaal beschikbaar. 

Combinatie met IEP Advieswijzer

De IEP Eindtoets Engels kan op zichzelf worden afgenomen, maar kan ook worden ingezet als aanvulling op de IEP Advieswijzer.

De IEP Advieswijzer biedt ondersteuning bij het formuleren van het schooladvies. Naast Taal en Rekenen wordt er ook gekeken naar onder andere creativiteit, plannen en doorzettingsvermogen. Engels is hier een goede aanvulling op; dit draagt immers ook bij aan het schoolsucces.