Afname

U kunt zelf bepalen wanneer u de IEP Eindtoets Engels afneemt. De toets bestaat uit twee deeltoetsen met elk een maximale toetstijd van 45 minuten. De eerste deeltoets meet de onderdelen woordenschat en luisteren. De tweede deeltoets meet de onderdelen lezen en luisteren.

Inloggen

Via een eenvoudig inlogsysteem komen de leerlingen in een beveiligde omgeving waar ze de toetsonderdelen kunnen maken. De school kan zelf het precieze moment bepalen waarop de toets kan worden afgenomen. Als een leerling ziek is, kan de hele periode gebruikt worden om de IEP Eindtoets Engels op een later moment te maken.

Bekijk de instructievideo

De Nederlandse versie:

De Engelse versie:

Resultaat

De resultaten zijn direct na afname van beide toetsdelen digitaal beschikbaar. 

Combinatie met IEP LVS

De IEP Eindtoets Engels kan op zichzelf worden afgenomen, maar kan ook worden ingezet als aanvulling op het IEP LVS.

Het IEP LVS kunt u inzetten vanaf groep 6. U volgt uw leerlingen op het gebied van taal en rekenen, maar ook op zachtere vaardigheden als creativiteit, plannen en doorzettingsvermogen. Op deze manier krijgt u een compleet beeld van iedere leerling. In groep 7 en 8 ontvangt u tevens een pré-/schooladvies. Engels is hier een goede aanvulling op; dit draagt immers ook bij aan het schoolsucces.