Inspiratiesessie werk maken van referentieniveaus

In het onderwijs streven we voor ieder kind naar een ononderbroken ontwikkeling van zijn schoolloopbaan. Van de basisschool via het voorgezet onderwijs naar middelbaar – of hoger beroepsonderwijs of zelfs wetenschappelijk onderwijs. Dit is een recht en plicht in ons onderwijssysteem. Om scholen houvast te geven, zijn enkele jaren geleden de referentieniveaus voor taal en rekenen opgesteld. Deze beschrijven welke taal- en rekenvaardigheden kinderen moeten beheersen op de overgangsmomenten naar verschillende vormen van vervolgonderwijs.

Handvatten voor de praktijk

Vanaf het schooljaar 2014 -2015 zijn de referentieniveaus taal en rekenen in de verplichte Eindtoets voor het basisonderwijs opgenomen. Zo ook bij de IEP Eindtoets. De groeps- en schoolrapportage bieden u inzicht in de scores van de kinderen op de verschillende vakgebieden. Maar wat zeggen deze scores eigenlijk en wat kunt u ermee? In deze inspiratiesessie geven wij u praktische handvatten om de scores te interpreteren en te vertalen in concrete acties op uw school. Zo maakt u werk van de referentieniveaus!

Aanmelden

Interesse in een inspiratiesessie voor de IEP-scholen in uw bestuur? Aanmelden kan via iep@bureau-ice.nl.