Veelgestelde vragen resultaten IEP Eindtoets

U leest hier veelgestelde vragen over de resultaten en rapportages van de IEP Eindtoets in het basisonderwijs. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan u vraag met het IEP Eindtoets contactformulier of bel ons op 0345 - 65 66 10.

uw account
Hoe meld ik mijn school aan voor de IEP Eindtoets 2018?

Welkom bij de IEP!
De aanmelding van de IEP Eindtoets verloopt via het IEP-portal. De aanmelding voor de IEP Eindtoets bestaat uit twee fases:

Fase 1 Aanmelden voor IEP Eindtoets 2018 via de IEP-portal
Fase 2 Inschrijven van uw leerlingen (importeren van de leerlinggegevens)

• Nieuw bij de IEP
Bent u nieuw bij de IEP? Start dan bij stap 1 in het stappenplan om eerst een IEP-account aan te maken.

• Vaste IEP-er
Heeft u vorig jaar ook de IEP Eindtoets afgenomen, dan kunt u direct inloggen met de inloggegevens van vorig jaar. U kunt dan starten bij stap 6 in het stappenplan.

Klik hier om het stappenplan in PDF te downloaden of bekijk onderstaande video.

Via welke site bereik ik de IEP-portal?
De inlogpagina van de portal kunt u bereiken via: https://iep.toets.nl. U logt in met uw gebruikersnaam (=uw e-mailadres) en uw wachtwoord.
De activatielink is verlopen. Wat moet ik doen?

De inlogpagina van de portal kunt u bereiken via: https://iep.toets.nl. Klik op ‘wachtwoord vergeten’, vul uw gebruikersnaam (=uw e-mailadres) in en stel uw wachtwoord opnieuw in.


Lukt het niet? Neem dan contact op met de helpdesk per mail iepeindtoets@bureau-ice.nl of per telefoon: 0345-656615.

Hoe wijzig ik de gebruikersnaam van mijn IEP-account?

Om uw gebruikersnaam te wijzigen, kunt u een mail sturen naar iepeindtoets@bureau-ice.nl.
Vermeldt daarin uw schoolnaam, BRIN-nummer en het gewenste e-mailadres. We adviseren u om een algemeen emailadres zoals directie@, of info@ te gebruiken zodat u altijd toegang heeft tot uw IEP-account.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanmaken?

Bent u uw wachtwoord vergeten?  Klik op ‘wachtwoord vergeten’. U ziet het volgende scherm. Vul uw gebruikersnaam (=uw e-mailadres) in. U ontvangt een link per mail om een nieuw wachtwoord te kiezen. Wanneer u geen e-mail ontvangt, heeft u wellicht een andere e-mailadres opgegeven dan bij ons bekend is. Neem in dat geval contact op met de helpdesk via 0345 65 66 15.

Wachtwoord vergeten

Hoe exporteer ik de leerlinggegevens uit mijn leerlingadministratiesysteem (LAS)?
Download  dit  stappenplan met een instructie om de leerlinggegevens te exporteren uit uw LAS, zoals ParnasSys of ESIS.
Waar kan ik de resultaten van de IEP Eindtoets 2017 vinden?

De resultaten van de IEP Eindtoets 2017 zijn niet meer beschikbaar via uw IEP-account. Het account is gereed gemaakt voor de afname van 2018. 

Mocht u de resultaten van uw school willen opvragen, dan kunt u een e-mail sturen naar iepeindtoets@bureau-ice.nl. Vermeld in het onderwerp uw BRINnummer en schoolnaam.

Waar kan ik de resultaten van de IEP Eindtoets 2015 en 2016 vinden?

De resultaten van de IEP Eindtoets 2015 en 2016 kunt u niet meer opvragen bij Bureau ICE, In verband met de wet bescherming persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van twee jaar. Meer informatie over ons privacy statement vindt u hier.

 

Afname
Wanneer is de IEP Eindtoetsafname in 2018?

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op dinsdag 17 april en woensdag 18 april 2018.

Hoe kan ik me goed voorbereiden op de afname?
Bekijk hier het webinar waarin we alle informatie geven van het aanmelden t/m de resultatenperiode.
Hoe bereid ik mijn leerlingen goed voor op de afname?
Wij adviseren u om voorafgaand aan de afname de instructievideo te bekijken. U vindt de video op deze pagina. Ook kunt u voorbeeldopgaven online inzien of een boekje bestellen met voorbeeldopgaven.
Waar vind ik de handleidingen voor de afname?

Er zijn drie documenten beschikbaar, namelijk de afnamehandleiding, het toetsreglement en de toetswijzer. U vindt hier de handleidingen. 

Rapportages en resultaten IEP Eindtoets
Tot wanneer kan ik de resultaten van de IEP Eindtoets 2017 downloaden? Tip: bewaar de resultaten goed!

We raden u aan om alle rapportages (zowel het LAS-bestand als het bestand ‘Rapportages’) te downloaden uit de IEP-portal en op te slaan in uw leerlingadministratiesysteem of op een andere plaats. U kunt de gegevens downloaden uit de portal tot oktober 2017. Hierna wordt de portal gereedgemaakt voor de IEP Eindtoets 2018.

Wanneer ontvang ik de rapportages van de IEP Eindtoets 2018?

Vier weken na de afname (week 20) heeft u toegang tot de digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages van uw school via uw IEP-portal. De papieren versies van de rapportages ontvangt u in week 21 per post. U logt in met uw gebruikersnaam (=uw e-mailadres) en wachtwoord. U vindt de rapportages in uw IEP-portal onder ‘Menu - Schoolresultaten’.

U ziet hier twee bestanden:

LAS
Voor het importeren van de resultaten in het leerlingenadministratiesysteem kunt u het bestand genaamd ‘leerlingadministratiesysteem (LAS)’ downloaden.
U heeft dit bestand alleen als u de leerlingen automatisch heeft geïmporteerd in de IEP-portal. Als u dat niet heeft gedaan, dan kunt u de leerlingresultaten alleen handmatig invoeren in uw LAS.

Rapportages
Voor het downloaden van de resultaten op de IEP Eindtoets op leerling-, groep- en schoolniveau kunt u het bestand genaamd ‘rapportages’ downloaden. U vindt zowel pdf-bestanden als een Excel. In Excel is het eenvoudig een leerling eruit te halen die niet meetelt voor de opbrengsten waarna u het schoolgemiddelde opnieuw kunt berekenen.

Let op: beide bestanden zijn zip-bestanden. Waarschijnlijk moet u deze bestanden nog 'uitpakken' voordat ze de resultaten kunnen bewerken/bekijken.

Welke rapportages ontvang ik digitaal? En wanneer?

Vier weken na de afname (week 20) heeft u toegang tot de leerling-, groeps- en schoolrapportages van uw school via uw IEP-portal (iep.toets.nl). U logt in met uw gebruikersnaam (=uw e-mailadres) en wachtwoord. U vindt de rapportages in uw IEP-portal onder ‘Menu à Schoolresultaten’. U ziet twee bestanden:

 • LAS
  Voor het importeren van de resultaten in het leerlingenadministratiesysteem kunt u het bestand genaamd ‘leerlingadministratiesysteem (LAS)’ downloaden.
  U heeft dit bestand alleen als u de leerlingen automatisch heeft geïmporteerd in de IEP-portal. Als u dat niet heeft gedaan, dan kunt u de leerlingresultaten alleen handmatig invoeren in uw LAS.
 • Rapportages
  Voor het downloaden van de resultaten op de IEP Eindtoets op leerling-, groep- en  schoolniveau kunt u het bestand genaamd ‘rapportages’ downloaden. U vindt zowel pdf-bestanden als een Excel. In Excel is het eenvoudig een leerling eruit te halen die niet meetelt voor de opbrengsten waarna u het schoolgemiddelde opnieuw kunt berekenen.

 Let op: beide bestanden zijn zip-bestanden. Waarschijnlijk moet u deze bestanden nog 'uitpakken' voordat ze de resultaten kunnen bewerken/bekijken.

Welke rapportages ontvang ik op papier? En wanneer?

Vijf weken na de afname (week 21) ontvangt u van ons een pakket met de resultaten. 

Wanneer ontvangen we de rapportages van de leerlingen die de toets later hebben gemaakt?

Voor leerlingen die de IEP Eindtoets hebben gemaakt tussen 19 april en 15 mei, zijn de resultaten op een later moment (datum nog onbekend) beschikbaar in de IEP-portal.

De leerling-, groeps- en schooloverzichten worden geactualiseerd indien dit voor uw school van toepassing is. We raden u aan om alle bestanden opnieuw te downloaden en op te slaan.
Ongeveer een week later ontvangt u de papieren leerlingrapportages op school.

Waar kan ik leeswijzers vinden voor de rapportages?

Op www.toets.nl/resultateniep kunt u voor iedere rapportage een leeswijzer terugvinden. Ze zijn ook direct onderstaand te downloaden:

-De leerlingrapportage is een individueel rapport waarop de referentieniveaus voor taal en rekenen, het schooladvies en de resultaten op de verschillende deelgebieden worden weergegeven.

-De groepsrapportage geeft in één oogopslag weer hoe de hele klas heeft gescoord op alle onderdelen van de IEP Eindtoets. Dit geeft uw school inzicht in  welke specifieke onderdelen meer aandacht behoeven.

-De schoolrapportage geeft de schooladviezen en behaalde referentieniveaus van alle groepen van uw school weer. Daarnaast ziet u hier hoe uw school heeft gescoord ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Hoe kan ik ouders/verzorgers het beste informeren over de leerlingrapportage?

Onderstaande leeswijzer kunt u meegeven aan de ouders/verzorgers van uw leerlingen. Daarnaast vindt u hier een video die uitleg geeft over de rapportage en referentieniveaus. Deze video is zeer geschikt om ouders/verzorgers mee te informeren.

Leeswijzer leerlingrapportage (voor ouders/verzorgers)

Daarnaast hebben we een brief opgesteld die u kunt gebruiken om ouders mee te informeren.U kunt hier de brief downloaden.

Interpreteren van de resultaten
Hoe wordt het schooladvies berekend?

De score schooltype, bijvoorbeeld 61 punten, onderaan de rapportage is gebaseerd op het aantal goed beantwoorde vragen op de hele IEP Eindtoets. Aan elke vraag is een weging gekoppeld en de totaalscore hiervan wordt omgerekend naar een standaardscore genaamd: Score schooltype.

Voor het bepalen van het schooladvies worden de ruwe scores op de onderdelen lezen, taal en rekenen omgezet naar een standaardscore die varieert van 50 tot en met 100. Deze standaardscores vertalen we naar bijbehorende schooltypes. Het ene onderdeel weegt zwaarder bij het berekenen van het schooladvies dan het andere onderdeel.

Score schooltype

Hoe interpreteer ik de score referentieniveau?

Het aantal punten bij de scores referentieniveaus bovenaan de leerlingrapportage geven de beheersing aan van de vaardigheden volgens het referentiekader.
Als een leerling bij taalverzorging bijvoorbeeld 79 punten als score heeft, geeft dit een indicatie dat een leerling op weg is naar het 2F niveau maar dit nog net niet beheerst.

 

Ref. niveaus

Hoe verhoudt de score schooltype zich tot de score referentieniveaus?

Er is geen direct verband met de score schooltype (onderaan op het leerlingrapport) en de punten die genoemd worden bij de domeinen taalverzorging, lezen en rekenen.

De getallen die daar genoemd worden geven de vaardigheid aan van een leerling op de betreffende domeinen. Het kan dan ook zo zijn dat de leerling 79, 72 en 64 punten (ter indicatie van de positie binnen het referentiekader) haalt en uiteindelijk een Score Schooltype krijgt van 61 punten.

Waarom geeft de IEP Eindtoets vanaf dit schooljaar een pro/vmbo-bb advies?
Vanaf het schooljaar 2017-2018 hanteren alle eindtoetsaanbieders de schooladvies categorie pro/vmbo-bb. Er is geen aparte categorie voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb).
Downloaden en importeren resultaten
Hoe download ik de resultaten van de IEP Eindtoets?

Wanneer u bent ingelogd via iep.toets.nl, ziet u de resultaten op de pagina. U vindt deze resultaten in uw IEP-portal onder ‘Menu --> 'Schoolresultaten’.

Er zijn twee verschillende bestanden.

- Voor het importeren van de resultaten in het leerlingenadministratiesysteem kunt u het  bestand genaamd ‘leerlingadministratiesysteem (LAS)’ downloaden.

- Voor het downloaden van de resultaten op de IEP Eindtoets op leerling-, groep- en  schoolniveau kunt u het bestand genaamd ‘rapportages’ downloaden.

- Let op: beide bestanden zijn zip-bestanden. Waarschijnlijk moet u deze bestanden nog 'uitpakken' voordat ze de resultaten kunnen bewerken/bekijken.

Zip-bestand uitpakken en openen 

Het zip-bestand kan vanuit de meeste Windows-versies worden geopend door te dubbelklikken op het bestand, of door met de rechtermuis-knop op het bestand te klikken en te kiezen voor ‘Extract’ of ‘Uitpakken’.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een gratis versie van Winzip, die u kunt downloaden via: http://www.winzip.com/win/en/index.htm

Gegevens downloaden voor leerlingadministratiesysteem

 

Downloaden schoolrapportages

Hoe open ik ZIP-bestanden?

Het ZIP-bestand kan vanuit de meeste Windows-versies worden geopend door te dubbelklikken op het bestand, of door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en te kiezen voor ‘Extract’ of ‘Uitpakken’.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een gratis versie van Winzip, die u kunt downloaden via: http://www.winzip.com/win/en/index.htm

Hoe importeer ik de resultaten in het leerlingadministratiesysteem (LAS)?

Via uw IEP-account kunt u een EDEXML-bestand downloaden. Dit bestand kunt u automatisch importeren in uw leerlingadministratiesysteem (LAS). Hieronder kunt u een stappenplan downloaden.

In het stappenplan vindt u:

1. Importeren van de toetsresultaten van de eindtoets;
2. Handmatige registratie van de toetsresultaten;
3. Matchen van de gegevens van LAS met BRON;
4. Synchroniseren met BRON.

Let op: indien u de leerlinggegevens niet automatisch heeft geïmporteerd, dan kunt u de resultaten ook niet automatisch in het leerlingadministratiesysteem zetten.

Download hier het stappenplan voor het importeren in het LAS van uw school.

Hoe zet ik mijn resultaten in OnderwijsTransparant?
In dit document vindt u een stappenplan waarin staat beschreven hoe u de IEP resultaten handmatig of automatisch kunt inlezen in OnderwijsTransparant.
Hoe wissel ik de resultaten uit met BRON?

Via uw IEP-account kunt u een EDEXML-bestand downloaden. Dit bestand kunt u automatisch importeren in uw leerlingadministratiesysteem (LAS). Hieronder kunt u een stappenplan downloaden.

In het stappenplan vindt u:

1. Importeren van de toetsresultaten van de eindtoets;
2. Handmatige registratie van de toetsresultaten;
3. Matchen van de gegevens van LAS met BRON;
4. Synchroniseren met BRON.

Let op: indien u de leerlinggegevens niet automatisch heeft geïmporteerd, dan kunt u de resultaten ook niet automatisch in het leerlingadministratiesysteem zetten.

Download hier het stappenplan voor het importeren in het LAS van uw school.

Alles over het uitwisselen van de resultaten op de eindtoets met BRON vindt u op de website van DUO.

Een leerling heeft ontheffing voor de eindtoets. Hoe geef ik dat aan?

Via deze link vindt u de codes die u kunt invoeren bij het doorgeven van de eindtoetsgegevens aan BRON. De Onderwijsinspectie controleert de gegevens van de eindtoets die u in BRON zet.

Normtabel
Hoe ziet de normtabel voor de IEP Eindtoets eruit?

De IEP Eindtoets (ICE Eindevaluatie Primair onderwijs) van Bureau ICE is met ingang van het schooljaar 2014–2015 door de minister toegelaten als eindtoets. De ondergrens is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school.

Normtabel

Ondergrenzen voor de beoordeling van de leerresultaten
Voor elke toets waarmee een basisschool zich verantwoordt over de leerresultaten, bestaan eigen ondergrenzen. Deze ondergrenzen houden rekening met de leerlingpopulatie op de basisschool (percentage gewogen leerlingen). Als de gemiddelde schoolscore op of boven de ondergrens ligt zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Schoolgroepen (% gewogen leerlingen)
Bij de beoordeling van een aantal toetsen onderscheidt de inspectie schoolgroepen (het percentage gewogen leerlingen op de gehele school). Als de schoolgroep niet op de te analyseren formulieren vermeld wordt, bepaalt de inspectie deze aan de hand van het percentage gewogen leerlingen op de hele school op de meest recente teldatum 1 oktober behorend bij het schooljaar dat beoordeeld wordt. De inspectie raadpleegt eventueel de DUO-gegevens om de schoolgroep te bepalen. Het percentage gewogen leerlingen wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Afronding naar beneden vindt plaats indien de eerste decimaal kleiner is dan 5, en naar boven indien deze decimaal ten minste 5 bedraagt: 14,5% wordt dan schoolgroep 15 en 14,4% wordt dan schoolgroep 14.
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-5943.html

Hoe beoordeelt de Onderwijsinspectie mijn school aan de hand van de resultaten op de IEP Eindtoets?
Op deze pagina kunt u lezen hoe de Onderwijsinspectie omgaat met de resultaten op de IEP Eindtoets. U vindt hier ook de normentabel.
Hoe bereken ik onder welke schoolcategorie mijn school valt?

Het percentage leerlingenwicht wordt ieder jaar vastgesteld op 1 oktober en kunt u terugvinden in uw LAS (leerlingadministratiesysteem). De ondergrens is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school.

Schoolgroepen (% gewogen leerlingen)
Bij de beoordeling van een aantal toetsen onderscheidt de inspectie schoolgroepen (het percentage gewogen leerlingen op de gehele school). Als de schoolgroep niet op de te analyseren formulieren vermeld wordt, bepaalt de inspectie deze aan de hand van het percentage gewogen leerlingen op de hele school op de meest recente teldatum 1 oktober behorend bij het schooljaar dat beoordeeld wordt. De inspectie raadpleegt eventueel de DUO-gegevens om de schoolgroep te bepalen. Het percentage gewogen leerlingen wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Afronding naar beneden vindt plaats indien de eerste decimaal kleiner is dan 5, en naar boven indien deze decimaal ten minste 5 bedraagt: 14,5% wordt dan schoolgroep 15 en 14,4% wordt dan schoolgroep 14.

Zie bijlage b van de regeling leerresultaten: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-5943.html

Opbrengsten IEP Eindtoets
Waar staan de afkortingen van de schooladviezen op de rapportage voor?

De IEP Eindtoets geeft een advies voor het schooltype op basis van de resultaten van de leerling op de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. Hierbij wordt uitgegaan van een indeling in negen schooltypes in het voortgezet onderwijs. De afkortingen van de schooltypes staan voor:

 

 

Wanneer worden de resultaten van leerlingen niet meegeteld in de opbrengstbepaling van de inspectie?

Voor de leerresultaten geldt dat leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden, niet worden betrokken bij de beoordeling van de leerresultaten. De onderstaande groepen leerlingen worden ook niet betrokken bij de beoordeling van de leerresultaten:

 • Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

 • Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen. Dit zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen, of leerlingen met een IQ onder de 80 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de Cotan. Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar, moeten gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test bevestigen.

 • Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd.

Klik hier voor de volledige Regeling leerresultaten PO.

Klik hier voor de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO.

BRON: http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/veelgestelde-vragen/

Welke referentieniveaus worden gemeten in de IEP Eindtoets?

De IEP Eindtoets meet voor lezen en taalverzorging de referentieniveaus 1F en 2F. Voor rekenen worden de referentieniveaus 1F, 1S en 2F gemeten.
Het basisniveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de wens dat een groot deel van de leerlingen de basisschool een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat niveau 2F en voor rekenen is dat niveau 1S.

Een toelichting op de referentieniveaus kunt u hier downloaden.

Hoe kan ik het schoolgemiddelde berekenen?
Zie deze bijlage om het schoolgemiddelde te berekenen: Schoolgemiddelde berekenen (stap 1-3)
Hoe haal ik de score van een leerling uit het overzicht die niet mee telt voor de opbrengsten?
Zie stap 4 in deze bijlage: schoolgemiddelde berekenen
De uitslag van de IEP Eindtoets is hoger dan mijn gegeven schooladvies. Wat nu?

Het ministerie van OC&W heeft bepaald dat als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, de basisschool verplicht is het schooladvies te heroverwegen. Lees hier de toelichting (punt 2).

 

De uitslag van de IEP Eindtoets is lager dan mijn gegevens schooladvies. Wat nu?
Het door u gegeven schooladvies is leidend.
Hoe scoort mijn school t.o.v. het landelijk gemiddelde?
In de groeps- en schoolrapportage ziet u hoe uw school ten opzichte van het landelijk gemiddelde gescoord heeft.