Adviescommissie basisonderwijs

Wij van Bureau ICE vinden het erg belangrijk dat onze toetsproducten en ondersteuning in het basisonderwijs goed aansluiten bij de ontwikkelingen die in het onderwijs en de samenleving gaande zijn. We kijken ook naar wat in de toekomst nodig is om leerlingen goed te kunnen begeleiden in hun leerproces. Daarom heeft Bureau ICE een adviescommissie samengesteld die met ons meedenkt. Ieder lid van de adviescommissie doet dat vanuit zijn of haar eigen expertise en vakgebied.

Zo helpen ze ons om de producten en diensten die we ontwikkelen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het basisonderwijs.

Leden van de adviescommissie

Jan van de Craats

Jan van de CraatsExpertisegebied: rekenen en wiskunde.

Jan van de Craats is emeritus hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn activiteiten op het gebied van het wiskundeonderwijs en de popularisering van de wiskunde ontving hij in 2006 de Eureka oeuvreprijs van NWO. Hij is erelid van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Sinds 2007 ijvert hij daarnaast ook voor beter rekenonderwijs op de basisschool. De heer van de Craats was lid van de Commissie Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie-Meijerink).

Website: http://staff.fnwi.uva.nl/j.vandecraats

 

Jeanine van Maanen

Jeanine van MaanenExpertise: Human Dynamics (coachen en begeleiden vanuit hoofd-hart-handen), meervoudige intelligentie, rekenverbetertrajecten, video-interactie en digitaal portfolio.

Jeanine van Maanen adviseert, coacht en begeleidt professionals die werkzaam zijn in het onderwijs op het gebied van onder meer adaptief onderwijs, 'nieuwe' onderwijsconcepten, taal en rekenen, voor- en vroegschoolse educatie, hoogbegaafdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en kwaliteitszorg. Ze is daarnaast werkzaam als Bovenschools directeur primair onderwijs.

John de Jong

John H.A.L. de JongExpertisegebied: taalverwerving, taaltoetsing en onderwijsmeting.

John de Jong is hoogleraar Language Testing aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Senior Vice President Global Assessment Standards bij Pearson Assessment Centre. Hij is zijn carrière begonnen als leraar Frans. Vervolgens heeft hij ruim 20 jaar gewerkt bij het Cito, begonnen als toetscontructeur en zijn loopbaan daar geëindigd als hoofd van de afdeling talen. Na zijn vertrek bij het Cito richtte hij zijn eigen bedrijf ‘Language Testing Services’ op en verleende diensten aan de Raad van Europa, the OESO, de Wereldbank en onderwijsinstellingen en ministeries in een groot aantal landen. In 2006 werd hij gevraagd door het internationale educatieve bedrijf Pearson met vestigingen in meer dan 60 landen om bij hen een programma van taaltoetsing op te zetten. Naast zijn werk bij Pearson werd hem in 2009 een bijzondere leerstoel aangeboden bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/johndejong

GErdineke van silfhout

Gerdineke van SilfhoutExpertise: Nederlandse taal en literatuur

Gerdineke van Silfhout is gepromoveerd op de begrijpelijkheid van studieteksten in het voortgezet onderwijs. Zij onderzocht welke tekstkenmerken van invloed zijn op hoe leerlingen teksten verwerken en wat zij ervan begrijpen. Ze is werkzaam als leerplanontwikkelaar Taal bij SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Geïntegreerd taalonderwijs, taal in andere vakken, taal & toetsing en formatieve evaluatie zijn de projecten waar zij zich mee bezighoudt. Daarvoor heeft zij bij Bureau ICE meegewerkt aan de Staatsexamens Lezen, de IEP Eindtoets en andere taaltoetsen. 

LinkedIn: www.nl.linkedin.com/in/gerdineke-van-silfhout-a0823618